Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Modumheimen sykehjem i Modum kommune er det ledig et 80 prosent vikariat som sykehjemslege fra 14.08.2023 til og med 01.03.2024, da en av våre sykehjemsleger skal ha foreldrepermisjon. Vi søker deg som har interesse for geriatri, fysikalsk medisin og allmennmedisin. Dette kan også være en stilling som gir god og nødvendig erfaring for LIS 1-ventere.

På Modumheimen er det 96 beboere/sengeplasser fordelt på langtidsplasser og korttidsplasser, inkludert rehabiliterings-, lindrende- og KAD-plasser. Sykehjemmet har dyktige ansatte og godt arbeidsmiljø og legene som kommer hit trives og ønsker å bli. Det er i dag 1,8 årsverk i funksjonen som sykehjemslege. 

Aktuelle kandidater kalles inn til intervju og ansettes fortløpende etter behov.

Arbeidsoppgaver
- Undersøkelse, diagnostikk og behandling av pasienter ved sykehjemmet.
- Samtaler med pasienter og pårørende
- Samarbeid med fastleger, sykepleiere, hjemmetjenesten, tildelingsenheten og spesialisthelsetjenesten

Kvalifikasjoner
- Norsk autorisasjon som lege
- Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, samt god språkforståelse
- God kjennskap til helselovgivningen
- Evne til å benytte aktuelle IKT-verktøy
- HPR-nummer må fremgå av søknaden

Annet
Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse - i henhold til gjeldende regelverk.

Personlige egenskaper
- Gode kommunikasjonsevner
- Strukturert, fleksibel og løsningsorientert
- Evne til å samarbeide og arbeide selvstendig i til tider hektisk miljø
- Pålitelig

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
Gode arbeidsvilkår – lønn etter avtale
Engasjerte kolleger som er stolte over jobben sin

Offentlig søkerliste
Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som ikke oppgir begrunnelse blir ikke vurdert for konfidensiell behandling, og vil bli oppført på offentlig søkerliste. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til for at vi kan unnta søkere til stillinger i kommunen fra offentlighet. Dersom begrunnelsen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Modum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eivind Kummen Frøhaug
Tittel: Sykehjemslege
Telefon: +47 48000688
Navn: Vigdis Sund Tveiten
Tittel: Virksomhetsleder Modumheimen
Telefon: +47 94155618
Arbeidssted
Furulund 17
3340 ÅMOT
Søk på stillingen