Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

 

BUPA LIS seksjonen lyser ut en fast stilling og flere vikariater 6-12 måneders varighet med mulighet for forlengelse

Vi har flere LIS som skal ut i permisjon til høsten, og lyser derfor ut flere vikariater og en fast LIS stilling. 

Arbeidsted i avdelingen vil avtales ved tilsettelse. Ber om  at det i søknaden fremgår tidspunkt for mulig oppstart og hvilke arbeidssteder man er interessert i (Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Asker og Bærum)

Oppstartstidspunkt:  høsten 23

Politiattest må fremvises.

Ønsker ikke henvendelser fra bemanningsbyrå.

 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!

Om oss:

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner.  Avdelingen består av fem lokalpoliklinikker: Asker BUP, Bærum BUP, Drammen BUP, Kongsberg BUP og Ringerike BUP. Videre har avdelingen fem områdeseksjoner som inkluderer fire døgnenheter. Seksjon for akutt, Seksjon for utredning og Seksjon for nevropsykiatri er alle lokalisert i Drammen, mens Seksjon for behandling og Seksjon for spiseforstyrrelser er lokalisert i Bærum. Døgnenhetene i avdelingen skal flytte inn i nytt sykehus i Drammen i 2025.Det  er etablert  FACT- ung team på alle poliklinikkene

Alle LIS legene i avdelingen er organisert i en egen LIS seksjon. Vi har god LIS utdanning som satsingsområde. Vi kan tilby et fullt utdanningsløp med rotasjon til alle læringsarenaer som er nødvendig for å bli ferdig spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Se utdanningsplan. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege i bakvakt, for tiden 14 delt. Nyansatt perioden er et fokusområde, og det er laget et opplæringsprogram for nye LIS som tilpasses den enkelte. Alle LIS får tildelt en overlege som klinisk veileder og egen LIS fadder ved oppstart. Fordypningstid er lagt inn i arbeidsplan.  

Avdelingen har en stor, engasjert og stabil legegruppe. Det er et godt kollegialt legemiljø i avdelingen. Det er en legegruppe med høy kompetanse og stor faglig entusiasme. Det er flere overleger med ph.d. I overlegegruppen er det også overleger som er godkjente psykoterapiveiledere. Det er regelmessige legemøter med undervisning for alle leger i avdelingen


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Som LIS i BUPA vil du ha følgende arbeidsområder:

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser
 • Tett samarbeid med foreldre og andre nære omsorgspersoner
 • Tett samarbeid med 1. linjen og andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Ta aktivt ansvar for egen læring og delta aktivt i undervisningsprogrammet for LIS
 • Deltagelse i avdelingens vaktordning (fortiden 14 delt hjemmevakt)

Kvalifikasjoner

 • Engasjerte leger som ønsker å bli barne- og ungdomspsykiatere eller som er nysgjerrig på BUP feltet, og har lyst til å jobbe en periode i BUP. ALIS som trenger sykehustjeneste må gjerne søke.
 • Du må inneha norsk autorisasjon som lege 
 • Du må ha førerkort 
 • Du må kunne beherske norsk svært godt skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Du bør ha god kontaktevne med barn og ungdom
 • Du må trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø og ha gode samarbeidsevner
 • Relevant erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et hyggelig tverrfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse og mange engasjerte kollegaer
 • God tilrettelagt spesialistutdanning
 • Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Hos oss får du delta i store fagmiljø, og vi har mange muligheter internt.
 • God opplæring til nye kolleger, gjennom egne kompetanseplaner for nyansatte og ledere.
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Cathrine Kjekstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95920802
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUPA LIS seksjon, Vestre Viken
Valbrottveien 17
3024 Drammen
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image