Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

På grunn av for tiden stor saksmengde har Voksenpsykiatrisk poliklinikk ledig stilling for psykolog eller lege i en 100% stilling i ett år.

Poliklinikken har et veletablert fagteam bestående av en spesialist i psykiatri, to psykologer hvorav én spesialist, to psykiatriske sykepleiere (inkludert leder i DPSet), en fysioterapeut og en kunstterapeut.

Senter for psykisk helse- og rusbehandling Nord-Troms (SPHRNT) består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk med tilhørende rusansvarlig og FACT-gruppe, og en døgnenhet med 6 sengeplasser med tilhørende ambulant-/akutteam. Døgnenheten har også tilknyttet funksjon fra klinikkoverlege én dag i uken. Vi er ellers samlokalisert med BUP. Stillingen vil inngå i vårt tverrfaglige team, hvor hovedoppgavene vil være utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser og rusproblemer. Oppgavene vil innebære både selvstendig arbeid og samarbeid internt i senteret, med førstelinjetjenesten og pasientens nettverk. Da døgnavdelingen ikke har egen psykolog bistår poliklinikken dem ved behov.

Som sted har Storslett status som nasjonalparklandsby, og er regionsenteret for de fire Nord-Troms kommunene, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord, som også er vårt opptaksområde. Her er et variert næringsliv og en rekke servicefunksjoner, med blant annet Distriktsmedisinsk senter, kulturhus, kino og flyplass 5 minutter fra sentrum. Nord-Troms er kjent for tre stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk kultur, og er et spennende område å bo og jobbe i.

Arbeidsoppgaver

 • psykisk helsehjelp til voksne med moderat til alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser
 • utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser/ruslidelser i henhold til pakkeforløp, faglige retningslinjer og gjeldende lovverk
 • bidra faglig gjennom teamarbeid og kunnskapsdeling
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • familie og nettverksarbeid
 • samarbeid med primærhelsetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenesten
 • somatiske undersøkelser/medisinering (lege)

Kvalifikasjoner

 • klinisk erfaring, gjerne fra poliklinisk arbeid
 • utrednings- og terapikompetanse
 • norsk autorisasjon som psykolog/lege, eller med godkjent lisens
 • fortrinnsvis førerkort klasse B (for ambulering til kommuner i opptaksområdet)

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for klinisk arbeid blir vektlagt
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb i et godt etablert fagmiljø
 • en fin og oversiktlig arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og god stemning, mye arbeidsglede og humor
 • et godt arbeidssted å utvikle seg faglig i
 • tilrettelegging og økonomiske rammer for kurs, spesialisering og faglig fordypning
 • stor grad av medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon og oppgaver
 • fleksibel arbeidstid
 • lønnsplassering i henhold til gjeldende overenskomster
 • distriktstillegg
 • tiltakssone med nedskriving av studielån og lavere skatt

Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For stillinger med pasientrettet arbeid krever vi at du legger frem politiattest.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Pål Schreiner Mathiesen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 92028407
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sonjatunveien 11
9151 Storslett
Søk på stillingen