Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Forebyggende helsetjenester barn og unge/folkehelse i Ringerike kommune er tverrfaglig sammensatt.
Her finner du helsesykepleiere, sykepleiere, jordmor, fysio og ergo, leger, folkehelsekoordinator, psykolog og frisklivskoordinator.
Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksiner ligger i denne enheten. 

Arbeidsoppgaver

Stillingen er fordelt mellom 60 % som lege på Helsekontoret og 40 % skolehelse/HFU og helsestasjon.
På Helsekontoret ytes allmennlegetjenester til innbygger som oppholder seg i kommunen uten fastlegetilknytning, som studenter, ferierende og arbeidsinnvandrere.        Det er en liten fastlegeliste knyttet til stillingen. Kontoret har et spesielt ansvar for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Legestillingen er også tillagt ansvar i forhold til smittevern og vaksiner. Det vil være et nært samarbeide med helsesykepleiere og sykepleier. Legetjenestene i helsestasjon og skolene følger de nasjonale retningslinjene for dette arbeidet. 

Kvalifikasjoner
 • ha norsk autorisasjon som lege
 • har gjennomført LIS1
 • være spesialist i allmennmedisin eller i et spesialiseringsløp 
 • fylle kravene til refusjonsrett fra Helfo
 • beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig

Det er ønskelig med erfaring og interesse for migrasjonshelse, folkehelse, forebyggende arbeide og smittevern.

Personlige egenskaper
 • Du ser ansvar og selvstendighet som en utfordring.
 • Du er positiv, blid, proaktiv og serviceinnstilt.
 • Du har gode samarbeidsevner og vilje til å bidra aktivt til et positivt arbeidsmiljø.
 • Du er ansvarsbevisst, pliktoppfyllende og løsningsorientert.
 • Du er god til å kommunisere.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr deg
 • en utfordrende og spennende jobb i et godt etablert tverrfaglig fagmiljø
 • en variert arbeidshverdag
 • mulighet for å kombinere samfunnsmedisin og allmennmedisin
 • Ringerike kommune tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin. Dette innebærer veileder, nettverkssamlinger, dekking av utgifter og permisjon med lønn til kurs i spesialiseringsløpet etter avtale med leder.
 • faglig interessante utfordringer
 • muligheter for å være med på å utvikle tjenesten
 • dagtid med fleksitid-ordning og rett på sosiale ytelser som sykepenger ved egen sykdom og fravær grunnet syke barn
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • tilsetting etter gjeldende regler
 • gunstige pensjonsbetingelser, Medlemskap i KLP
Søknad 

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting. Ringerike kommune plikter å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.  

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.  

Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25). Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen. 

Elektronisk søknad skal benyttes.      
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Helsetjenester
Kontaktpersoner
Navn: Kristin M Andresen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97088760
E-post: kristin.andresen@ringerike.kommune.no
Navn: Belinda Gjærløw
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99469974
E-post: belinda.gjaerlow@ringerike.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Helsetjenester
Arbeidssted
Forebyggende helsetjenester
Storgaten 13
3510 HØNEFOSS
Søk på stillingen