Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Kautokeino kommune ønsker å ta fastlegekrisen på alvor ved å øke antall fastleger i kommunen. Vi ønsker at våre leger skal kunne ha en god og bærekraftig arbeidshverdag. Vi vil legge til rette for faglig utvikling og god balanse mellom jobb og fritid.
Kautokeino legekontor har ledig stilling som fastlege fra og med omgående.

Kautokeino legekontor har 5 legehjemler og 1-2 LIS-leger. Legekontoret er godt faglig bemannet med 2 sykepleiere, 1 bioingeniør og 2 helsesekretærer samt godt utstyrt laboratorium og skiftestue.

Arbeidsoppgaver
Stillingen har 600 listeplasser.

Legen har ordinær kurativ legetjeneste og har i samråd med kommuneoverlegen tilsynsoppgaver for andre helsetjenester, inntil 7,5 timer i uken.

Legen deltar i legevaktordningen.

Kvalifikasjonskrav
Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnustjeneste (LIS1).
Kommunen tilrettelegger for å fullføre spesialisering i allmennmedisin.
Rett til trygderefusjon i Norge.
Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å utrykke seg skriftlig og muntlig.
Kautokeino kommune er en to-språklig kommune. Kunnskaper i samisk språk og kultur vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert.
Søkere som ikke behersker samisk, må være villig til å gjennomføre samiskopplæring etter ansettelse.

For stillingen søker vi en som:
Er serviceinnstilt med brukeres behov i sentrum.
Kan jobbe strukturert og målrettet.
Bidrar til et godt arbeidsmiljø.
Er løsnings - beslutnings og resultatorientert.
Har gode samarbeidsevner.
Er faglig trygg.
Personlig egnethet vil bli vektlagt under tilsetting.
Ved tilsetting skal det fremlegges gyldig politiattest, jfr. HOL § 5-4. stillinger på helse/omsorg

Vi tilbyr
En spennende arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver langt fra sykehus.
Et positivt arbeidsmiljø med kompetente og dyktige medarbeidere. 
Gode pensjon- og forsikringsordninger i KLP.
Konkurransedyktig lønn og arbeidsvilkår med gode ordninger.
Tjenestebil på legevakt.
For personer bosatt i Finnmark gis skattelette og nedskrivning av studielån. Flytteutgifter dekkes ihht. kommunens flyttereglement. Boligbehov bes oppgitt i søknaden. Vi er behjelpelig med barnehageplass.
Finnmarkspermisjon tilbys etter 3-årig tjeneste.
2 uker med ekstra finnmarksferie pr. år og 2 ukers betalt fri for kurs/utdanning.
Ansettelse i kommunen på de lønns- og arbeidsvilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Pliktig medlemskap i kommunal pensjonsordning.

Spørsmål om stillingen
Mer informasjon om stillingen får du ved å kontakte kommuneoverlege Anne Lajla W. Kalstad tlf: 413 33 342, eller virksomhetsleder Helse Hilde Hansen tlf: 930 49 520.

Søknad sendes via www.jobbnorge.no.

Det oppgis minst 2 referanser.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kautokeino kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Lajla W. Kalstad
Tittel: Kommunoeverlege
Telefon: 413 33 342
Navn: Hilde Hansen
Tittel: Virksomhetsleder Helse
Telefon: 930 49 520
Arbeidssted
Sarritluodda 2
9520 KAUTOKEINO
Søk på stillingen