Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du lede en avdeling med høyt faglig nivå ved Norges største akuttsykehus?

Nyremedisinsk avdeling er organisert i Medisinsk divisjon og gir et helhetlig tilbud til pasienter med alle typer nyresykdommer. Avdelingen består av 4 seksjoner: sengeområde, legetjenesten, poliklinikk og Norges største dialyseavdelinger innen både hemodialyse og peritonealdialyse. Avdelingen holder svært høyt faglig nivå og med på laget vil du få med deg 100 dyktige og dedikerte leger, sykepleiere og annet pleiepersonell.

Som avdelingsleder vil du bli en del av ledergruppen i Medisinsk divisjon, der du sammen med resten av divisjonsledelsen, skal bidra til å løse vårt felles samfunnsoppdrag. Du vil rapportere til divisjonsdirektør.

Vi ser etter en tydelig, strategisk og systematisk leder som er opptatt av å skape resultater i samarbeid med andre. Du har helsefaglig relevant utdanning, relevant ledererfaring og det vil være en fordel om du har erfaring fra spesialisthelsetjenesten og tilsvarende fagområde.  Du må ha gode kommunikasjonsevner og god gjennomføringsevne.

Vi ønsker å bevare vårt sterke fokus på faglig utvikling innen pasientbehandling, forskning og videreutvikle satsningen på hjemmebasert sykehusbehandling. Vi legger til grunn at du deler våre  ambisjoner.   

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med våre rådgivere i Habberstad, Hans Petter Karlsen, tlf. 93425743 og Bjørg Alvestad, tlf. 95765475.
Frist for å søke stillingen er 5. juni 2023.

Frem til søknadsfristens utløp vil søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Ahus er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg mot oppføring må du søke om og begrunne dette. Du vil bli kontaktet hvis søknaden ikke blir innvilget og få mulighet til å trekke søknaden. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Nyremedisinsk avdeling
Kontaktpersoner
Navn: Hans Petter Karlsen
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: +4793425743
E-post: hans.petter.karlsen@habberstad.no
Navn: Bjørg Alvestad
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: +4795765475
E-post: bjorg.alvestad@habberstad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Akershus universitetssykehus
Sykehusveien 25
1474 LØRENSKOG
Søk på stillingen