Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det lyses ut vikariat i hjemmel med lokasjon Tjensvoll legesenter.
Stavanger kommune har 130 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor.

Fastlegepraksis i Stavanger kommune skal drives etter kommunalt avtaleverk samt de vilkår som fremgår av lover, reglement og rammeavtalen ASA 4310.
Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i Nasjonal ALIS tilskuddsordning.

Hjemmel med listetak på 1000 pasienter er midlertidig disponert av Stavanger kommune. Det lyses i den forbindelse ut et vikariat med
tiltredelse medio august 2023 eller etter avtale. Vikariatets varighet er til 31.12.2023. 

Tjensvoll legesenter ligger i Madla bydel og har i dag 3 fastlegehjemler. Legesenteret har tilsatt 2,2 årsverk hjelpepersonell hvorav 1 er sykepleier i full stilling. Det er tilknyttet fullt utstyrt lab med EKG, spirometri og 24t BT. Tjensvoll legesenter leier lokaler av Stavanger kommune, og ligger vegg i vegg med en fysioterapivirksomhet.  Senteret har tilgang til parkering, og kort avstand til kollektivtilbud.

Driftsform: kommunal vikaravtale med næringsdrift som form. 

Journalsystem : CGM

Arbeidsoppgaver:
 • Drive fastlegepraksis som selvstendig næringsdrivende
 • Fastlegen skal motta og vurdere øyeblikkelig hjelp i åpningstiden
Kvalifikasjoner:
Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.
 •  Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen. 
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper:
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå (Bergenstesten) 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr:
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd.
  Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksisfravær for emnekurs for deg i ny ordning
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Tjensvoll legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Louise Ringgaard Zweidorff
Tittel: Rådgiver
Telefon: 45462837
E-post: louise.ringgaard.zweidorff@stavanger.kommune.no
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og legespesialist
Telefon: 95020579
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Tjensvoll legesenter
tjensvolltorget 4
4012 STAVANGER
Søk på stillingen