Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker 1 ØNH-spesialist til å være en del av overlegegruppen på vår ØNH-avdeling. Startdato etter avtale. 
Avdelingen har som mål å gjennomføre en god diagnostikk + behandling av pasienter med sykdommer i ØNH området.

Vi holder til i sykehusbygget på Våland og består av følgende enheter: ØNH poliklinikk, høresentral, sengepost og oralkirurgisk seksjon. Overlegene har varierte oppgaver som innebærer poliklinikk, operasjoner og visitt på sengeposten.
Det er høy aktivitet i avdelingen og ØNH faget har tilgang på 3-4 operasjonsstuer daglig med godt trent støttepersonell.
Avdelingen har moderne utstyr blant annet innenfor øre, bihulekirurgi og halskirurgi. Avansert cancerkirurgi gjøres i Helse Bergen etter diagnostisering og klargjøring ved SUS.
Videre jobbes det her med søvnmedisin i tett samarbeid med både nevrologisk avdeling og lungeavdelingen.  
På høresentralen gjennomføres både hørsel- og vestibularisdiagnostikk og tilpasning av høreapparater.

Vi har en 8 delt bakvaktordning for overlegegruppen.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av ØNH pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper
 • Veileder til leger i spesialisering
 • Bidra aktivt til videreutvikling av ØNH faget.
 • Interesse i forsknings og kvalitetssikringsarbeid er svært ønskelig.

Kvalifikasjoner

 • ØNH spesialist
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Vi søker etter spesialister som har erfaring og kunnskap i rhinologisk funksjonsdiagnostikk, stroboskopi , diagnostikk og behandling av søvnrelaterte sykdommer og audiologi.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Operative ferdigheter innenfor nese- og bihulekirurgi, traumatologi, ørekirurgi og bløtdelskirurgi er ønsket.

Personlige egenskaper

 • Engasjert
 • Samarbeidsvillig
 • Kreativ
 • Målbevisst
 • Selvstendig

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå. Videre progresjon både konservativt og kirurgisk.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Wenche Nyback
Tittel: Avdelingssjef ØNH
Telefon: 51 51 87 73
Navn: Jörg Törpel
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 94814160
Arbeidssted
Klinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image