Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ledig 2 fastlegeheimlar i Øygarden kommune.
Fastlegeheimel ved Skogsskiftet legekontor.
Kontoret held til i moderne og funksjonelle lokale. Ca.30 minuttars kjøretid frå Bergen sentrum. Det er 6 fastlegar og ein LIS1 lege på legekontoret. Flinke og erfarne legesekretærar. Ein nyttar Infodoc journalsystem. Listestorleik er for tida 850 pasientar. Listestorleik kan endrast etter avtale med ny heimelsinnehavar. Fastlegeheimelen driftast etter sjølvstendig næringsdrivande modell. Ny heimelsinnehavar vil få tilbod om ALIS avtale viss vedkommande er i spesialisering i allmenn medisin.
 
Fastlegeheimel ved Arkaden legesenter.
Kontoret held til i funksjonelle og trivelege lokale i Sartor Storsenter på Straume. Ca. 15 minuttar kjøretid frå Bergen sentrum. Det er 6 fastlegar ved legesenteret. Flinke og erfarne legesekretærar. Ein nyttar Infodoc journalsystem. Nyoppretta fastlegeheimel med tentativ listestorleik på 1000 pasientar. Listestorleik kan endrast etter avtale med ny heimelsinnehavar. Fastlegeheimelen er drifta etter sjølvstendig næringsdrivande modell. Ny heimelsinnehavar vil få tilbod om ALIS avtale viss vedkommande er i spesialisering i allmenn medisin.
 
For begge stillingane gjeld følgjande :
Kvalifikasjonar:
Norsk autorisasjon som lege
Fullført norsk turnusteneste/ LIS1
Særs gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
Personlege eigenskapar vert vektlagd
Politiattest ikkje eldre enn 3 månadar må fremleggjast før ein tek til i stillinga.
 
Øygarden kommune har gunstige ordningar med omsyn til økonomisk støtte til næringsdrivande fastlegar ved eventuelt fråvær frå praksis i samband med  svangerskap eller sjukefråvær.
 
Søknadsfrist 31.05.2023
 
Kontaktperson:
Stein-Inge Stigen, kommuneoverlege , Øygarden kommune, Tlf: 55097226
Stein.stigen@oygarden.kommune.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
(Nye) Øygarden kommune
Arkaden Legesenter og Skogsskiftet legekontor
Kontaktperson
Navn: Stein-Inge Stigen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 55 09 72 26
E-post: stein.stigen@oygarden.kommune.no
Arbeidssted
Øygarden kommune
Sartor senter
5353 STRAUME
Søk på stillingen