Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

 
En gyllen mulighet for fastleger som ønsker å være med  å påvirke og skape en god arbeidshverdag.
 
Vestre Toten kommune har ledige fastlegehjemler. Her har du mulighet til å velge mellom selvstendig næringsdrift på kommunalt driftet kontor, eller  fastlønn med provisjon av egen inntekt. Hjemlene har ingen etableringskostnad.

Du vil komme til en kommune som ligger sentralt i Innlandet, kun halvannen time nord for Oslo og 1 mil sør for Gjøvik. Her bor det joviale og engasjerte innbyggere og vi har flotte frilufts arealer med milelange tur- og skiløyper, flere store alpinanlegg innen en time og nærhet til Norges største innsjø Mjøsa.
Toten betyr angivelig «noe man liker» og navnet passer svært godt. Administrasjonssenteret i kommunen ligger på Raufoss. Her ligger også Raufoss Industripark, som med sine over 3000 ansatte er en av landets ledende og største industriparker.

Kommunen har vedtatt en plan for legetjenesten med styrkning av en rekke tiltak for å bedre rammebetingelsen for kommunens nåværende og fremtidige fastleger. Planen er godt forankret hos våre leger og vi er godt i gang med iverksetting. Vi ønsker å legge til rette for et godt lege-liv, og ønsker samtidig leger som vil, i tett og godt samarbeid med kommunen, være med og utvikle en god og bærekraftig allmennlegetjeneste for fremtiden.
 
To av våre legekontorer står foran et generasjonsskifte, noe som også inkluderer overgang til kommunal drift av legekontorene. Vi søker derfor engasjerte fastleger som har et ønske om å være med å skape en god arbeidsplass for seg selv og sine kolleger. Kommunen er godkjent utdanningsinstitusjon for ALIS og har flere leger i spesialisering. Vi har også stabile og erfarne fastleger, som villig stiller seg til rådighet for supervisjon på telefon ved nødvendighet.
Vi har ledige hjemler på hyggelige legekontor beliggende sentralt i Raufoss, med nærhet til offentlig transport. Kontorene er veldrevet, har erfarent hjelpepersonell og velutstyrte laboratorier.


 
Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for listepasienter
 • Deltagelse i legevaktsarbeid ved en moderne legevakt med gode vaktordninger og lav vaktbelastning, ved Gjøvik interkommunale legevakt.
 • Spesialister kan få veilederansvar etter avtale
 • Offentlige legeoppgaver etter avtale. Det er for tiden ingen andre kommunale legeoppgaver tillagt stillingene/hjemlene.
Kvalifikasjoner
 • Må ha norsk autorisasjon og fullført norsk LIS1-tjeneste
 • Må oppfylle kravene til å jobbe som fastlege i allmennpraksis med refusjon fra Helfo
 • Gjerne være spesialist i allmennmedisin eller har godkjenning som allmennpraktiserende lege etter gammel ordning.
 • Må kunne beherske norsk på en tilfredsstillende måte, både muntlig og skriftlig
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin 
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Selvstendig og fleksibel 
 • Positiv til utvikling og endring og med stå-på-vilje
 • Gode samarbeidsevner både med kolleger og andre samarbeidspartnere. 
 • Gyldig politiattest iht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må framlegges før tiltredelse. 
 
Vi tilbyr
 • Gode betingelser
 • ALIS avtale
 • Gode samarbeidsrelasjoner med kommunens administrasjon
 • Selvstendig arbeid med varierte oppgaver og faglige utfordringer
 
Søkere vil bli vurdert etter gjeldende regelverk og avtaleverk. 
Vi vektlegger personlig egnethet og evne til samhandling når vi ansetter.
 
Tiltredelse og avtaleinngåelse i henhold til ASA 4310.
 
Dersom du synes dette høres interessant ut er du velkommen til å ta kontakt med oss for nærmere opplysninger og en uforpliktende samtale.
 

 
Det anbefales at du søker elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Bekreftede kopier av attester og vitnemål fremlegges på forespørsel, men senest ved tiltredelse for fastsetting av ansiennitet og lønn. Dersom du ønsker at din søknad ikke skal offentliggjøres, ber vi om at du begrunner hvorfor, i henhold til Offentlighetsloven §25. Vi vil også gjøre oppmerksom på at søknad kan bli gjort offentlig selv om søker har anmodet om å ikke bli ført opp på søkelisten. Begrunnelse for unntatt offentlighet må godkjennes.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Vestre Toten kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jens Andreas Mørch
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 913 75 403
E-post: jens.moerch@vestre-toten.kommune.no
Navn: Inger Østvold Walheim
Tittel: Virksomhetsleder legetjenesten
Telefon: 470 37 519
E-post: inger.walheim@vestre-toten.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Fastlegehjemmel
Send søknad på mail
Arbeidssted
Kirkevn. 8
2830 RAUFOSS
Søk på stillingen