Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Anestesiavdelingen har ledig 5 vikariat for lege i spesialisering, LIS 3.

Anestesiavdelingen ved Ahus har over 380 ansatte, hvorav 80 er leger, 27 av disse er LIS.

Avdelingen har 3 LIS i primærvakt og to overleger i sekundær- og tertiærvakt, samt overlege i langdagssjikt. I tillegg har intensivseksjonen egne leger i hjemmevaktordning.

Anestesiavdelingen er en stor avdeling med arbeid ved sentraloperasjon, postoperativ, intensivseksjon, smertepoliklinikk og dagkirurgisk senter. Det er knyttet to professorater til avdelingen.

Avdelingen har et friskt, sosialt og stimulerende arbeidsmiljø. Det er stor aktivitet på dag, kveld og natt. Legene har allsidige arbeidsoppgaver med mange kritisk syke pasienter.

Akershus universitetssykehus er et sykehus med stor aktivitet. Vi utfører ca 30000 kirurgiske inngrep årlig, og har ca 5500 fødsler pr år.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

  • Søker må påregne vaktarbeid i 9-delt tilstedevakt

Kvalifikasjoner

  • Søker må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.  
  • Anestesierfaring er ønskelig.
  • 6 måneder indremedisinsk erfaring er ønskelig.  
  • Må ha gjennomført LIS 1

Personlige egenskaper

  • Vi søker en kollega som har gode samarbeidsevner, er fleksibel og arbeidsom.
  • Personlig egnethet vektlegges.  

Vi tilbyr

  • Mulighet for hjelp med bolig og barnehage.
  • Kort reisevei til Oslo.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ingvild Seem
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95028102
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk divisjon, Anestesi leger
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen