Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Om klinikk for psykisk helsevern

 • Betanien sykehus - klinikk for psykisk helsevern (PHV) består av Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og avdelingene i DPS. I tillegg har klinikken felles kontortjeneste.
 • Betanien DPS består av allmennpsykiatrisk sengeavdeling med 15 døgnbehandlingsplasser, og en psykose/ rehabiliteringsavdeling med 12 døgnbehandlingsplasser der 2 av dem er FACT seng. Ved allmennpsykiatrisk poliklinikk er det 4 tverrfaglig team: 2 allmennpsykiatriske team, 1 ambulerende akutt team og et DBT-team. DPSet har også eget FACT-Team som del av psykosepoliklinikken.
 • Klinikk for psykisk helsevern har ansvar for bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg i Bergen, med ca. 65 000 innbyggere, derav ca. 54 000 over 18 år.
 • Klinikk for psykisk helsevern er nylig godkjent som utdanningsinstitusjon etter den nye ordningen, og har flere samarbeidsavtaler for å sikre et godt utdanningsløp. Vi tilbyr minst 3 år på Betanien med tjeneste i henhold til spesialistreglene innenfor:
 • Allmennpsykiatrisk poliklinikk
 • Fordypningstjeneste i korttidsintervensjon døgn
 • Rehabiliteringstjeneste/langtidstjeneste

Resten ivaretas via samarbeidsavtale med psykiatrisk klinikk  ved Haukeland Universitetssykehus, evt. BUP. Det er lagt til rette for at LIS får ukentlig veiledning, 4 timer til faglig fordypning, og at LIS følger den ukentlig obligatorisk 2-timers undervisning for utdanningskandidater på Haukeland Universitetssykehus ved psykiatrisk klinikk. I tillegg har PHV ved Betanien jevnlig internundervisning i aktuelle emner for alle behandlerne i psykisk Helsevern. Ut fra utdanningskrav sikrer vi også psykoterapiveiledning for våre LIS.

LIS kan siste året av spesialiseringen vurderes å bli konstituert som overlege. Vi jobber for å beholde våre LIS og tilby dem fast jobb som overlege ved fullført spesialisering.     

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven ved klinikk for psykisk helsevern er utredning, diagnostisering og behandling av henviste pasienter.
 • LIS vil også få erfaring med oppfølging av både akutte og langtidspasienter, samarbeid med primærhelsetjenesten ved fastleger og psykiatritjenesten i bydelene både gjennom faste møter og i forhold til enkeltpasienter.  
 • For mer informasjon vises det  til utdanningsplan som ligger på Betanien sykehus sin Webside. 

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon og avlagt turnustjeneste.
 • Søkere må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Engasjement for fagfeltet.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø.
 • Arbeider strukturert, selvstendig og ansvarsbevisst.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Stor arbeidskapasitet og trives i en hektisk arbeidshverdag. 

Vi tilbyr

 • Betanien sykehus tilbyr en utfordrende og spennende jobb i et trivelig og stabilt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. IA-avtalens vilkår er videreført. Sykehuset har avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som fri bruk av treningsrom og leie av hytte i Alvøen. Betanien barnehage er en personalbarnehage. Det er lett tilgjengelig parkering på eiendommen. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse blant våre ansatte. Pensjonsordning i KLP og gode personalforsikringer. Lønn etter avtale. LIS på Betanien sykehus arbeider har kun dagvakter på ukedager, og inngår ikke i vaktordning. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Betanien sykehus AS
Kontaktpersoner
Navn: Alina Drozdova
Tittel: Utdanningsansvarlig overlege
Telefon: 55 50 73 77
E-post: alina.drozdova@betaniensykehus.no
Navn: Silje Benedicte Vigsnæs
Tittel: Klinikksjef psykisk helsevern
Telefon: 91151958
E-post: silje.benedicte.vigsnes@betaniensykehus.no
Arbeidssted
Betanien sykehus - Klinikk for psykisk helsevern
Vestlundveien 23 B
5145 FYLLINGSDALEN
Søk på stillingen