Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å bli spesialist i allmennmedisin med mulighet for fastlønn gjennom hele spesialiseringsløpet? En forutsigbar og trygg vei mot å bli allmennlegespesialist.

Trondheim kommune har i dag 40 leger som jobber i byens helsehus (korttidsplasser), helse- og velferdssentre (langtidsplasser), helsestasjoner og i skolehelsetjenesten.

Vi tilbyr nå tre faste 100 prosent LIS3/ALIS-stillinger for lege ved helse- og velferdssentre, helsestasjon/skole eller en kombinasjon av disse. Stillingen er organisatorisk plassert ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Du vil jobbe alene som lege på enheten i nært samarbeid med øvrig helsepersonell og det legges opp til faste møtepunkt mellom legene.

Trondheim kommune er registrert utdanningsvirksomhet og vil tilrettelegge for spesialistutdanning i allmennmedisin. I spesialiseringsløpet tildeles du en individuell veileder og nødvendig supervisjon vil bli gitt. Det tilrettelegges for læringsaktiviteter for å oppnå læringsmål. To år på sykehjem eller kombinasjon sykehjem og helsestasjon/skole, er tellende utdanningstid i spesialiseringsløpet. Deretter har du mulighet til søke på internt utlyste LIS3/ALIS-stillinger på Øya legesenter, dette for å få godkjent krav om to år uselektert praksis. Du vil få innvilget permisjon uten lønn for å gjennomføre ditt sykehushalvår. 

HPR-nummer og minimum tre referanser oppgis i søknaden. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta legetjenester til pasienter i helse- og velferdssentre i henhold til kommunens overordnede pasientforløp og fastsatte rutiner.
 • Ivareta legetjenester til barn i henhold til vedtatt helsestasjonsprogram, og gjennomføre helseundersøkelser etter fastsatte statlige veiledere og retningslinjer.
 • Samhandling/samarbeide med annet helsepersonell i enhetene og pasientens pårørende og/eller barnets foresatte.
 • Deltagelse i jevnlige møter/smågrupper med de andre legene.
 • Spesialister i allmennmedisin har veiledningsansvar for LIS3/ALIS som en del av sin stilling.
 • Internundervisning.
 • Kollegial fraværsdekning ved korttidsfravær.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og ferdig med LIS1.
 • Spesialister i allmennmedisin, geriatri eller pediatri er også velkommen til å søke.
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen, gjerne fra Trondheim.
 • Flytende norsk / skandinavisk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper
 • Interesse for sykehjemsmedisin/geriatri og/eller pediatri.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner. Arbeider godt både selvstendig og i team.
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig.
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen.
 • Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Et godt medisinsk fagmiljø med faste fagmøter/internundervisning.
 • Tett oppfølging/samarbeid med veileder og overlege.
 • Mulighet for ti dager med kurs/kompetanseheving per år.
 • For leger som er under spesialisering i allmennmedisin, er det mulig å få godkjent to år på helse- og velferdssentre eller i kombinasjonsstilling sykehjem og helsestasjon/skole. 
 • Kommunen vil legge til rette for spesialiseringsløp i allmennmedisin med mulighet for å søke på internt utlyste LIS3/ALIS-stillinger på Øya legesenter.
 • Fast arbeidstid 08:00 - 15:30 mandag til fredag med mulighet for fleksitid
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lise Kathrine Juul
Tittel: Koordinator for leger i helsestasjon/skole
Telefon: 94849323
Navn: Hege Miranda Dahlen
Tittel: Koordinator sykehjemsleger
Telefon: 90819431
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95209113
Arbeidssted
Prinsens gate 1A
7013 TRONDHEIM
Søk på stillingen