Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Motiverte og engasjerte leger søkes til Trondheim interkommunale legevakt!

Ønsker du å være med å forme fremtidens legevakt, kanskje Trondheims mest spennende arbeidsplass?

Ved Trondheim interkommunale legevakt har vi stadig behov for nye leger til faste stillinger. Det søkes primært etter spesialist i allmennmedisin, men leger med andre spesialiteter, leger under spesialisering i allmennmedisin (ALIS), andre LIS-leger, og LIS1-ventere oppfordres også til å søke. Stillingsstørrelse og oppstart avtales individuelt.

Trondheim kommune er registrert utdanningsvirksomhet og kan tilrettelegge for spesialistutdanning i allmennmedisin. Legevakta er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden, og vi samarbeider tett med AMK-sentralen, ambulansetjenesten, spesialisthelsetjenesten generelt, kommunens øvrige helseenheter og andre nødetater.  Legevakta gir tjenester til alle innbyggere i Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal, totalt ca 265 000 innbyggere.

Vi tilbyr døgnåpen legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp for problemstillinger som ikke kan vente til fastlegekontorene åpner. Legevakta består av legevaktsentral, stasjonær legevakt og ambulerende legebil. For ytterligere informasjon se gjerne vår internettside. Oppgaver til Legevakta består i å vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp, diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander ved legekonsultasjoner og sykebesøk, og yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner.

Trondheim interkommunale legevakt er tverrfaglig bemannet med leger,
sykepleiere, ambulansearbeidere, paramedisinere, helsesekretærer og jurist, samt merkantilt personell. Du vil jobbe sammen med spesialister og ALIS-leger på enheten.

På Legevakta møter du hele døgnet pasienter i alle aldre og med ulike behov for øyeblikkelig hjelp. Vi kan garantere at du får en spennende jobb, der du må forholde deg til et bredt utvalg av problemstillinger som omfavner både sykdom, skader og psykiske helseplager. Du får et godt arbeidsmiljø med mye arbeidsglede og meningsfylte oppgaver, og vi kan være med på å gi deg god faglig utvikling gjennom jobben som gjøres. 

Vi håndterer og behandler pasienter som er i en sårbar situasjon og på bakgrunn av det komplekse feltet vi arbeider innenfor stiller vi store krav til våre medarbeidere. Vi ser helst at du har lang erfaring fra legevakt og/eller akuttmedisin. Vi ønsker også at dine relasjonsferdigheter, veiledningskompetanse, og din operative og strategiske tilnærming samsvarer med vårt behov. Vi tar det som en selvfølge at du har interesse for utvikling og anvendelse av fagkunnskap.

HPR-nummer og minimum tre referanser oppgis i søknaden.

Det vil blir gjort fortløpende vurdering av søkere.


Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgavene består av ordinært legevaktsarbeid på dag/natt.
 • Pasientkontakt ved konsultasjoner, telefonkonsultasjoner og sykebesøk.
 • Samarbeid med andre eksterne samhandlingsaktører

Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege med fullført Lis1/turnustjeneste i Norge, Lis1- ventere vil også kunne vurderes
 • Du må fremlegge gyldig politiattest
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Erfaring fra legevaktarbeid og akuttmedisin er ønskelig.
 • Fordel med gjennomført akuttmedisinkurs, nødnettkurs og nettkurs i volds og overgrepshåndtering
 • God kjennskap til organisering av kommunehelsetjeneste

Personlige egenskaper
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du arbeider godt både selvstendig og i team
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig
 • Evne til å se din rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Du legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt
 • Du er robust og håndterer vanskelige og uforutsette situasjoner
 • Interesse for allmennmedisin
 • Du følger de krav som stilles til deg som utøvende lege

Vi tilbyr
 • Et godt medisinsk fagmiljø med faste fagmøter/internundervisning
 • Veileder
 • Tett oppfølging/samarbeid med overlege
 • Arbeidserfaring som er tellende ved søknad på utlyste LIS1-stillinger
 • Fast arbeidstid 08.00 - 16.00 og/eller 23.00 - 08.00, både ukedager og helg (natt)
 • Tilrettelegging for spesialiseringsløp i allmennmedisin kan tilbys
 • En spennende og variert arbeidshverdag
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Silje Nilsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92032794
Navn: Janna Halsetrønning
Tittel: Sykepleier
Telefon: 41235279
Arbeidssted
Trondheim interkommunale legevakt
Mauritz Hansens gate 4
7030 TRONDHEIM