Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Nyopprettet fastlegehjemmel med gunstige oppstartsbetingelser ved Sletten Allmennpraksis DA, Vilhelm Bjerknes' vei 4-10, 5081 Bergen. Fleksibel oppstart.

Legekontoret er veldrevet og velutstyrt med 4 fastleger i lyse og trivelige lokaler på Sletten Senter. Nylig pusset opp.

Godt avtaleverk og godt arbeidsmiljø. Veldig stabilt kontor med trygge sekretærer og leger med lang klinisk erfaring. Veileder kan være lokal på kontoret hvis ønskelig. Legekontoret benytter Infodoc Plenario journalsystem, Norsk Helsenett, e-resept samt elektronisk kommunikasjon med hjemmesykepleien.

Legesenteret er organisert som DA med selskapsavtale og internavtale.
Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap. Innehaver av hjemmelen kan enten bli deleier i DA med inngåelse av internavtale og selskapsavtale med de andre legene. Alternativt kan innehaver av hjemmelen leie lokale og ha en 8.2-lignende avtale der vedkommende ikke er ansvarlig for driften, der legen betaler leie til drift, og ellers er selvstendig næringsdrivende.

Det vil være rotasjon i bruk av kontorer noe som medfører at det er svært gunstige økonomiske betingelser. Det er forventninger om 2,5 - 3 dager i praksis pr uke, 1 kontordag på hjemmekontor og evt. en dag med kommunalt arbeid.

Arbeidsoppgaver
 • Legevaktarbeid ved Bergen Legevakt. Estimert vaktbelastning 2 vakter/mnd. Nattevakt ved BLV 2 vakter/år.
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vi tilbyr
 • Utkjøpsgaranti innenfor de første 3 år med ramme 95% av kjøpesum begrenset oppad til 800.000 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
 • ALIS-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 300.000/år 
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Elin Hestvik
Tittel: Fastlege
Telefon: 90017462
Navn: Ulrikke Fredriksen Ullestad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40809043
Navn: Remi Bye
Tittel: Rådgiver
Telefon: 55565817
Arbeidssted
Vilhelm Bjerknes' vei 4
5089 BERGEN
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image