Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Stord sjukehus har ledig stilling for overlege i fordøyelsessykdommer og/eller spesialist i generell indremedisin

Medisinsk avdeling ved Stord sjukehus har årleg  omlag 3.650 innleggingar, 9.000 polikliniske konsultasjonar og 1.500 dagpasientar.
Avdelinga har 8 overlegestillingar som dekker spesialitetane lungesykdommer, nyresykdommer, hjertesykdommer og fordøyelsesykdommer. Avdelinga har 3-skikta vaktordning, med overlege i tertiervakt bak LIS1 og LIS 2/3. I tilegg til overlegestillingane er det  9 LIS 2 og 6 LIS 1. Det er 32 senger fordelt på 2 sengepostar + 3 senger i observasjonspost, akuttmottak, felles intensivavdeling og dialyse samt poliklinikk.

Stord sjukehus er ein del av Helse Fonna HF . Sjukehuset har gode støttetenester innanfor anestesi, intensiv/post opr., radiologi med CT- og MR lab., fysioterapi avdeling og laboratorium med blodbank. Stord sjukehus har full akuttberedskap innan medisin, kirurgi, føde, gynekologi og anestesi.  Opptaksområdet er på om lag 50.000 innbyggjarar, fordelt på fem kommunar.

Stord har flott natur som gjev særs gode høve til naturopplevingar og  aktivitetar for born og vaksne innan ei heil mengd ulike idrettar. Kulturlivet er rikt og variert, og det er eit godt utbygd skuletilbod med vidaregåande skule og høgskule. Det er god kommunikasjon nordover til Bergen/Flesland og sørover til Haugesund og Stavanger. Stord har flyplass med dagleg avgang til Oslo, ca. ein times reisetid.

 

Helse Fonna ønsker å investere i deg. Det som er viktig for deg er viktig for oss!
Vi vil hjelpe deg med det du treng, gratis bustad og evt. bistå med å få tak i barnehageplass.

Vi tilbyr gratis bolig!

Oppstart etter avtale. Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju fortløpande.

Arbeidsoppgåver

 • Det er arbeidsoppgåver knytta  til poliklinisk virksomhet og sengepost
 • Veiledning og supervisjon av LIS-leger
 • Bidra til utarbeiding og oppdatering av avdelingen sine  rutinar og prosedyrar 
 • Undervisningsoppgåver
 • Deltaking i vaktordning 

Kvalifikasjonar

 • For stillinga krevst norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning.
 • Søkjar må ha generell indremedisinsk vaktkompetanse.
 • Søkjar må kunne kommunisere godt på norsk, både skriftleg og munnleg,
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Søkjar som har anna morsmål enn norsk, svensk eller dansk, må minimum ha bestått Bergens-testen, eller anna norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknaden.

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Må trivst i eit aktivt og travelt miljø
 • Evne til samarbeid
 • Like varierte utfordringar

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Pensjonsordning i KLP, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Gratis bolig 
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling

 

Mangfaldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Norsk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Sunniva Austlid
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90096097
Navn: Philipp Reichel
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 410 75030
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Stord sjukehus
Tysevegen 64
5416 Stord