Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1500
  • Journal system: CGM journal online
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Fastlegehjemmel vikariat i foreløpig 12 måneder, Borgen legekontor, Asker kommune. Ledig med tiltredelse snarest mulig.

Borgen legekontor holder til i pene og attraktive lokaler sentralt plassert på Borgen i Asker med gangavstand til alle servicetilbud i Asker sentrum, tog og buss. Legekontoret er en veletablert legepraksis med godt pasientgrunnlag, langsiktig leieavtale og med tilbud om P-plass. Legekontoret har også etablert mulighet for hjemmekontorløsning gjennom Norsk helsenett.

Legekontoret benytter CGM Journal Online, er tilknyttet Helsenett og har elektronisk meldingstjeneste med sykehus og hjemmesykepleien. Borgen legekontor er en moderne praksis med godt utrustet laboratorium og utstyr. Dagens fastlege har 1500 pasienter på listen. Befolkningsgrunnlaget i nærområdet er ca 6000 personer.

Legen vil samarbeide med samlokalisert lege for å sikre stabil pasienttilgang og daglig drift.

Den som tildeles vikariatet kan tilpliktes allmennmedisinske oppgaver i kommunen. Deltakelse i legevakt vil være enten ved Asker og Bærum legevakt eller Bråset legevakt. Deltakelse på ALU-møter (Allmennlegeutvalget) er obligatorisk. Hjemmelsinnehaver er også forpliktet til å ta del i kollegiale fraværsordninger.

Kvalifikasjoner: Spesialist i allmennmedisin, ferdig, påbegynt eller villig til å påbegynne.

Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og samarbeidsevne. Søker må ha kjennskap til norsk helsevesen, god og bred erfaring fra allmennmedisin i Norge, gjerne innen rus- og psykiatriomsorgen og/eller eldreomsorg.

Det er en forutsetning at søker innehar norsk autorisasjon og har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Politiattest kreves av den som får tilbud om hjemmelen.

Kontaktperson:
Fastlege/daglig leder, Borgen legekontor, Rene Rodriguez Soto etter kl 16: 97327637 eller sotoesthetique@gmail.com

Søknadsfrist: Snarest mulig. Løpende vurdering av søknader.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Renè Rodriguez Soto
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 97327637
E-post: sotoesthetique@gmail.com
Arbeidssted
Borgen legekontor
Borgenveien 120
1388 BORGEN