Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering ønsker vi å rekruttere deg som overlege i 100 % fast stilling. Her vil du bli en del av et av de største miljøene innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Sør-Øst, og få muligheten til å bidra til å videreutvikle vårt tilbud.

Avdelingen har ansvar for rehabiliteringstilbudet til Innlandets befolkning, med et nedslagsfelt på ca 360.000 innbyggere. Vi har dessuten regionsfunksjon for flere av våre pasientgrupper innen Helse Sør-Øst.

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering ligger under Divisjon Habilitering og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF. Avdelingen har tilbud om både inneliggende og poliklinisk rehabilitering, og er inndelt i 4 seksjoner; Ottestad Rehabilitering, Solås Rehabilitering, Ottestad Fysikalsk medisinsk poliklinikk og Granheim lungerehabilitering.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil være knyttet til seksjon Ottestad Rehabilitering. Seksjonen har 15 senger og tilbyr inneliggende tverrfaglig rehabilitering, samt en god del poliklinikk. Døgnrehabilitering gis i hovedsak til pasienter med hjerneslag eller annen ervervet hjerneskade, perifere nevrologiske lidelser, multitraume, samt arm- og benamputasjon. Seksjonen har i tillegg benamputasjonspoliklinikk, spastisitetspoliklinikk og en generell rehabiliteringspoliklinikk.

Seksjonen har et bredt tverrfaglig team bestående av leger, syke- og hjelpepleiere, sekretærer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, sosionom, nevropsykolog, klinisk ernæringsfysiolog, synspedagog og ortopediingeniør. Vi har fokus på daglig tverrfaglig samarbeid og har også faste møtepunkter hvor vi diskuterer rehabiliteringsforløpet for den enkelte pasienten.

Overlegens arbeidsoppgaver er:

 • Inngå i det tverrfaglige teamet med ansvar for egne pasienter inneliggende og poliklinisk.'
 • Supervisjon av LIS og kst. overleger tilknyttet seksjonen.
 • Veiledning av LIS.
 • Deltakelse i inntaksteam med ansvar for inntak og rettighetsvurderinger av henviste pasienter.
 • Bidra til utarbeidelse og oppdatering av faglige rutiner i seksjonen.
 • Deltakelse i avdelingens hjemmevaktordning, som for tiden er 11-delt.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege i Norge.
 • Godkjent spesialitet i Fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • Erfarne LIS med mindre enn et års tellende tjeneste til ferdig spesialitet kan også søke.
 • Søkere som har tidligere erfaring med spastisitetsbehandling med botulinumtoksin ønskes ekstra velkommen.

Personlige egenskaper

 • Vi trenger deg som er arbeidsom, målrettet, strukturert og fleksibel.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
 • Faglig engasjert.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet, herunder gode kommunikasjonsevner, vektlegges.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og et bredt tverrfaglig miljø. Avdelingen er en av de største innen vårt fag i Helse Sør-Øst, og har til sammen 16 leger.
 • Vi har i alle seksjoner faglig engasjerte medarbeidere som er gode på samarbeid og spiller på hverandres kunnskap.
 • Et inkluderende, engasjert arbeidsmiljø.
 • Gode samarbeidsforhold både internt og eksternt.
 • Muligheter for kurs og faglig utvikling.
 • Avdelingen på Ottestad ligger rett utenfor Hamar, som har et rikt tilbud innenfor både kultur og friluftsliv.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Gode pensjonsordninger i KLP.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Maja Wetterhall Almlid
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97015508
E-post: majawetterhall.almlid@sykehuset-innlandet.no
Navn: Kristin Østlie
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 62558400
E-post: kristin.ostlie@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Seksjon Ottestad Rehabilitering - Sykehuset Innlandet HF
Jørgen Jensens veg 7
2312 Ottestad
Søk på stillingen