Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
VI SØKER ETTER LEGE/OVERLEGE I 50% STILLING I 1 ÅRS ENGASJEMENT, MED MULIGHET FOR FAST STILLING.

OM TJENESTETILBUDET:

Tilbudet er tverrfaglig og består av arbeidsfokusert og atferdsrettet kognitiv terapi, tilpasset fysisk aktivitet samt tiltak rettet mot arbeidsplass og velferdssystemet.  
Fagmiljøet består av foruten legene; fysioterapeuter, ergoterapeuter, arbeidsinstruktører, idrettspedagoger og attføringskonsulenter. Alle har tilleggsutdanning innen kognitiv atferdsterapi. Vi har egen FoU ansvarlig (på PHD nivå) som er aktiv i flere faglige nettverk og samarbeider med aktuelle fag-, forsknings- og utdanningsmiljøer.
Faggruppene jobber i tverrfaglige team, hvor pasienten involveres. Legene har det medisinskfaglige ansvaret for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av rehabiliteringen. Arbeidsdagen for legene består av undersøkelser, samtaler og oppfølging av pasienter, tverrfaglig møtevirksomhet og faglig ledelse.
 
ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:
Norsk autorisasjon som lege.
Spesialitet i fysikalsk medisin og rehabilitering, arbeidsmedisin, allmennmedisin, trygdemedisin, psykiatri, ortopedi, nevrologi eller reumatologi kan være relevant.
Klinisk erfaring med pasienter med sammensatte og langvarige helseproblematikk.
 
Personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt.
 
Hernes Institutt søker etter en samfunnsengasjert lege med interesse for å bistå mennesker i å oppnå økt arbeidsdeltakelse.
 
VI TILBYR:
 • Et fagmiljø som har vært og skal være med å prege utviklingen av fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering i Norge.
 • Mulighet for deltagelse i nettverk innenfor forsknings og utdanningsmiljøer.
 • Arbeid i tverrfaglige team sammen med kollegaer med yrkesbakgrunn fra helse, velferd og det praktiske arbeidsliv.
 • Gode muligheter for faglig utvikling, bl.a. innen kognitiv atferdsrettet tilnærming.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Fast arbeidstid og ingen vaktbelastning.
 • Lønn etter avtale, offentlig pensjonsordning i KLP.
 • Ny og tidsriktig bygningsmasse.
 • Beliggenhet i nær tilknytning til Elverum og Hamar
 
VI ØNSKER EN LEGE SOM:
 • Vil bidra i et stort og viktig samfunnsoppdrag.
 • Anerkjenner at arbeidsdeltagelse har en positiv virkning på menneskers helse.
 • Har et helhetlig og positivt menneskesyn.
 • Har relevante kliniske erfaringer
 • Har interesse for bio-psyko-sosiale problemstillinger
 • Har interesse for tverrfaglig arbeid.
 • Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter.
 
Høres dette spennende ut og du ønsker flere opplysninger, vennligst kontakt avdelingsoverlege Åshild Fatland, eller personalsjef Per Inge Engstad. Se kontaktinformasjon. Se for øvrig vår hjemmeside www.hernesinstitutt.no.
 
Søknad med vedlagt cv/ attester sendes til Stiftelsen Hernes Institutt, Instituttvegen 34. 2410 HERNES, eller på e-post: peringe@hernesinstitutt.no innen 5.juni 2023.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Stiftelsen Hernes Institutt
Kontaktpersoner
Navn: Åshild Fatland
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93065077
E-post: aashild@hernesinstitutt.no
Navn: Per Inge Engstad
Tittel: Personalsjef
Telefon: 40451988
E-post: peringe@hernesnstitutt.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad sendes: Per Inge Engstad
Instituttvegen 34
2410 HERNES

Send søknad på mail
Arbeidssted
Stiftelsen Hernes Institutt
Instituttvegen 34
2410 HERNES
Søk på stillingen