Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Modum Bad psykiatriske sykehus er en anerkjent, spennende og forskerbasert institusjon. Vi har fem kliniske døgnavdelinger der den enkelte avdeling har spesialisert seg innen hvert sitt felt. Vi søker Leger i spesialisering som kunne tenke seg å jobbe innefor en av feltene:
 • Spiseforstyrrelser 
 • Depressive lidelser
 • Familiebehandling 
 • Angstlidelser
Løpende utlysning for Leger i spesialisering - fast 100 % stilling 

LIS legene inngår i tverrfaglige behandlingsteam og får anledning til å arbeide inngående psykoterapeutisk med pasienter over tid. Forholdene legges til rette for deltakelse i undervisning og kurs arrangert på Modum Bad, samt eksterne kurs og annen etterutdannelse. Modum Bad samarbeider med Vestre Viken slik at det legges til rette for gjennomføring av fem års tellende tjeneste for oppnåelse av læringsmål til spesialiteten. Det tilrettelegges også for rotasjon til Modum Bads allmennpsykiatriske poliklinikk. Internundervisningen for LIS foregår i samarbeid med psykiatrisk avdeling Blakstad. Vaktordningen er 7-delt hjemmevakt.

LIS beskrivelse

Utdanningsplan

Arbeidsoppgaver:
 • Psykoterapi (både individual- og gruppeterapi)
 • Utredning og diagnostisering
 • Undervisning av pasienter
 • Deltagelse i veiledningsgrupper
Vi tilbyr et engasjert fagmiljø med motiverte og kvalifiserte medarbeidere. Vi er dynamiske avdelinger i utvikling med fokus på fagutvikling og pasientsikkerhet. Det gis ukentlig klinisk veiledning ved spesialist i psykiatri i alle aktuelle avdelinger.

Vi ønsker oss en kollega som har:
 • Interesse for fagfeltet psykiatri
 • Evne til å jobbe målrettet og resultatorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God norsk språk- og kulturforståelse
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr:
 • Engasjerte fagmiljøer med motiverte og høyt kvalifiserte medarbeidere
 • En utfordrende stilling innenfor spennende fagfelt
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Søknad:
Vi ber om at du søker elektronisk, samtidig som du alltid er velkommen til å ta kontakt med avdelingsleder og psykiater Heidi A. B. Houmb eller HR- leder Anne Magnus 916 53875 for en prat om mulighetene.

Vi kaller inn søkere fortløpende og ønsker å finne gode og hensiktsmessige prosesser for ansettelser i tråd med søkerens ønsker.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktperson
Navn: Heidi Alice Berg Houmb
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 32 74 97 00 / 472 59 344
E-post: heidiberg.houmb@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND
Søk på stillingen