Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

BUPA ved Sykehuset i Vestfold er kjent for å ha vært tidlig ute med utvikling av tilbud. Vi har flere spesialiserte tilbud, blant annet et svært godt behandlingstilbud innen spiseforstyrrelse, 4- dagers behandling for angst/OCD, familieteam, DBT-team og eget sped/småbarns- og nevroteam. Døgnseksjonen har utviklet gode alternativer til innleggelse, slik at flest mulig kan få behandling der livet skal leves. I generell poliklinikk tilbyr vi blant annet emosjonsfokusert ferdighetstrening til foreldre og det er høy kompetanse innen traumebehandling. Mange behandlere har ulike videreutdanninger/kompetanser. Legegruppa er stor og variert, med 15 overlegestillinger og 10 stillinger for lege i spesialisering.

Vi er stolte over god kontinuitet over mange år, med erfarne overleger på alle seksjoner. Som overlege får du mange og varierte arbeidsoppgaver og vi ser etter deg som er faglig engasjert, liker å yte litt ekstra, har initiativ og kan tenke deg å bidra i videre utvikling av avdelingen. Vi har lokasjoner både i Tønsberg og i Larvik.

Vi har ledig fast stilling og vikariat som overlege. Dersom du er i siste del av spesialiseringen eller har spesialistgodkjenning i psykiatri, er du også velkommen til å søke. Vi ser frem til å høre fra deg !

Arbeidsoppgaver

Som overlege er du sentral i seksjonens kliniske arbeid med utredning og behandling. Kompetansen din er særlig viktig i differensialdiagnostiske vurderinger, og i å bidra til å skape retning for utredningen og behandlingen i egne og andres saker. Det å bidra med spesialistkompetansen inn i ulike deler av avdelingen er sentralt, inkludert spesialistvurderinger/erklæringer. Du vil få veiledningsoppgaver av LIS og andre kollegaer og undervisningsoppgaver inngår. Du inngår i til enhver tid gjeldende vaktordning, p.t. 11-delt vakt lørdager og søndager 09-14.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri. Søkere i siste fase av spesialisering eller med spesialistgodkjenning i psykiatri kan også søke.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Erfaring/interesse for generell poliklinikk er ønskelig
 • Interesse for/kompetanse innen spiseforstyrrelser, familie-/systemarbeid og/eller psykose er ønskelig
 • Det er fordel at du har god systemforståelse og kjennskap til DIPS og Metavision
 • Det er en fordel om du har erfaring med forbedringsarbeid/forskning

Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som er god i kontakten med andre mennesker, både pasienter, pårørende og kollegaer. Du er faglig engasjert og holder deg oppdatert, og har god evne til å lede faglig arbeid. Andre liker godt å samarbeide med deg. Du har god arbeidskapasistet, er løsningsorientert og fleksibel, og jobber godt både selvstendig og i team. Du har god evne til å organisere deg selv. Vi ønsker deg som vil bidra både i utvikling av fagtilbudet og arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr

 • Vi har et stort miljø med overleger med ulike spesialkompetanser, og muligheter for å på sikt kunne spisse oppgaver innen interesseområder i tillegg til de generelle oppgavene. Vi har et kompetent fagmiljø med spesialkompetanse bl.a. innen spiseforstyrrelse, 4-dagers behandling for angst/OCD, sped- og småbarnsteam, robust DBT-team, familiebehandling, intensivt, ambulant ungdomsteam tilknyttet døgnposten.
 • Vi har besatt alle LIS-stillinger
 • Arbeidsmiljøet er preget av god stemning med engasjerte og kompetente fagpersoner og godt samarbeid på tvers
 • Mulighet for deltakelse på internasjonale konferanser som feks ESCAP i regi av regionalt utdanningsutvalg
 • Vestfold er et bra sted å bo og jobbe - flott skjærgård, gode kulturelle tilbud, korte avstander
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.  

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Tafjord
Tittel: Avdelingssjef, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
Telefon: 91121434
E-post: hilde.tafjord@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Sykehuset i Vestfold HF søker spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
Anton Jenssens gate 2
3125 Tønsberg
Søk på stillingen