Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Anställning
Anställning tillsvidare som universitetslektor i experimentell eller klinisk onkologi med placering för närvarande vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund. Tjänsten finansieras med ett anslag från Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar. När finansieringen från Fru Berta Kamprads siftelse upphör påtar sig Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund ansvaret för finansieringen av anställningen, vilket innebär att forskningsmedel den anställda/anställde disponerar kan komma att belastas.

Ämnet onkologi
Onkologi är läran om tumörsjukdomar. Experimentell onkologi innefattar studier av sjukdomsmekanismer, diagnostik och behandlingsforskning inom experimentella system, såsom cellkulturer och djurmodeller. Klinisk onkologi innefattar klinisk behandlingsforskning, såsom kliniska prövningar och kliniskt epidemiologisk forskning.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser att stärka den strategiskt viktiga forskningen inom området onkologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, Sektionen för onkologi.

Innehavaren av tjänsten förväntas etablera och utveckla sin egen forskningslinje inom området experimentell och/eller klinisk onkologi, som kan samverka med, och stärka, den etablerade kliniska cancerforskningen. Avsikten är att anställningen ska stärka verksamheter inom forskningen såväl som på grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå.

I arbetsuppgifterna ska främst ingå forsknings- och utvecklingsarbete inom experimentell och/eller klinisk onkologi. I arbetsuppgifterna ingår också undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, administrativa uppgifter samt samverkan med det omgivande samhället. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. För sökande inom klinisk onkologi kan tjänsten kombineras med anställning som specialistläkare eller överläkare vid VE Onkologi vid Skånes Universitetssjukhus.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap. 4§ är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För sökande inom klinisk onkologi krävs specialistkompetens inom ämnet.

Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig, om det inte föreligger särskilda skäl. I den händelse att innehavaren bedöms ha särskilda skäl för att inte ha genomgått fem veckors högskolepedagogisk utbildning vid tillträdet av tjänsten, ska innehavaren genomföra sådan utbildning inom två år från tillträdet.

I det fall befattningen förenas med anställning som specialistläkare eller överläkare i onkologi, krävs att den sökande innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska) vid tillträdet.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet experimentell eller klinisk onkologi. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Den sökande ska visa egen aktuell forskning på hög nivå inom ämnet samt ha djupa kunskaper inom ämnet som helhet. Den sökande ska visa publikationer på högsta internationella nivå, där sökanden är huvudförfattare samt seniorförfattare.

Sökande förväntas ha docentkompetens eller motsvarande meriter avseende både pedagogik och forskning. Postdoktorerfarenhet vid annat lärosäte än där den sökande disputerade är meriterande. Meriterande är också anslag sökta och erhållna i nationell och/eller internationell konkurrens

Vid bedömningen kommer den pedagogiska skickligheten inom onkologi att tillmätas betydelse. Betydelse ska fästas vid undervisningskompetens på grund- och avancerad nivå samt förmågan att handleda doktorander.

Den sökande ska visa förmåga till ledarskap, visa förmåga att interagera med det omgivande samhället samt ha god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av Högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor.

Övrig information
Upplysningar lämnas av dekan Kristina Åkesson, tel. +46 46 222 80 84, kristina.akesson@med.lu.se och prefekt Mikael Bodelsson, tel. +46 46 17 19 42, mikael.bodelsson@med.lu.se.

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, tel. +46 46 222 44 10, robert.norrman@med.lu.se.

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2023-06-26. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar under rubriken Meritsammanställning och CV. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Universitetsstillinger
Arbeidsgiver
Lunds universitet
Kontaktpersoner
Navn: Kristina Åkesson
Tittel: Dekan
Telefon: +46 46 222 80 84
E-post: Kristina.Akesson@med.lu.se
Navn: Mikael Bodelsson
Tittel: Prefekt
Telefon: +46 46 17 19 42
E-post: Mikael.Bodelsson@med.lu.se
Navn: Robert Norrman
Tittel: Rekryteringshandläggare
Telefon: +46 46 222 44 10
E-post: Robert.Norrman@med.lu.se
Hjemmeside
Arbeidssted
Sölvegatan 19
221 85 LUND
sweden
Søk på stillingen