Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker 1 overlege i 100% fast stilling ved LAR Helse Stavanger, poliklinikk LAR Øst.

Stillingen er for deg som er engasjert, løsnings orientert og kreativ og som ønsker å bidra til videreutvikling av en allerede spennende poliklinikk med høye faglige ambisjoner i tråd med dagens utfordringer.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) består av ulike enheter som gir differensierte tilbud til ulike målgrupper. ARA yter spesialisert utredning, behandling og rehabiliteringstilbud for personer i alderen fra 15 år og oppover og deres pårørende/sosiale nettverk. Vi tilbyr ulike behandlingstilbud med polikliniske og ambulante tjenester, legemiddel assistert rehabilitering (LAR) og døgnbehandling. Vi jobber med å utrede en vaktordning i ARA, slik at det kan bli aktuelt at overlege deltar i en slik ordning.

LAR Øst har ansvar for utdeling av LAR-legemiddel og legemiddelassistert rehabilitering (LAR-behandling) til ca.230 pasienter hjemmehørende i Stavanger kommune. Pasientgruppen har varierte og sammensatte utfordringer. Vi har fokus på å videreutvikle vår kompetanse og ønsker å tilby våre pasienter både utredning  og behandling for deres sammensatte lidelser, med fokus på både avhengighetsproblematikk, psykisk-og somatisk helse. Poliklinikken har 24 ansatte som er tverrfaglig sammensatt.

Vi har gjennomført et pilotprosjekt og har startet opp forskning for kartlegging og behandling av lungesykdom i legemiddelassistert rehabilitering i sammen med avdeling for rusmedisin Helse Bergen, KORFOR ved Helse Stavanger og LAR Øst.

LAR Øst har også en Lavterskel-avdeling som er integrert i poliklinikken etter gjennomført prosjekt sammen med Stavanger kommune.

Poliklinikken har et godt samarbeid med UiS og har kontinuerlig sykepleierstudenter i praksis. Vi er ellers i påvente av å bli godkjent som utdannings-poliklinikk for LIS-lege avtaler.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid, noe ambulant tjeneste må forventes.
 • Medisinsk og faglig ansvarlig for medisinsk behandling.
 • Utredning av psykisk - og somatisk helse, samt diagnostisering og behandling.
 • Gjennomføre årlig helsesjekk.
 • Delta internt ved LAR Øst i forskningsoppgaver og avdelingsprosjekter.
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning til andre kolleger, samt teamarbeid.
 • Deltakelse og rådgivning i ledergruppen.
 • Gjennomgang av sekundærhenvisninger og overføringer fra andre helseforetak.
 • Delta på innkomstsamtaler.
 • Samarbeid med fastleger og andre eksterne og interne samarbeidspartnere.
 • Vi jobber med å utrede en vaktordning i ARA slik at det kan bli aktuelt at overlege deltar i en slik ordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, spesialistgodkjenning i rus/psykiatri.
 • God skriftlig dokumentasjons evne.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig, i team og håndtere høyt tempo.
 • Kunnskap innen det pasientadministrative systemet Dips er en fordel.
 • Andre oppgaver kan tilkomme.
 • Søker må har førerkort.

Personlige egenskaper

 • Du er pasientorientert og har respekt for den enkelte pasient.
 • Du er motivert til faglig utvikling.
 • Du må trives i et aktivt faglig og spennende miljø.
 • Du er handlekraftig, ansvarsbevisst, fleksibel og løsnings orientert.
 • Du har god arbeidskapasitet.
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet og pasientgruppen.
 • Du er personlig egnet og har gode relasjonelle egenskaper. Dette vektlegges ved ansettelse.
 • Du er ydmyk og respektfull i møte med kolleger, pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere.
 • Du verdsetter andres kompetanse og erfaringer og kan engasjere deg i faglige og etiske refleksjoner.
 • Du er en god bidragsyter til et allerede godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Et stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse med vekt på kvalitet og brukerperspektiv.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Nært og godt samarbeid med eksterne og interne samarbeidspartnere.
 • Deltakelse i rusmedisinsk forum og et kollegium av leger.
 • Gode muligheter for forskning. Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet med fordypningsgrupper innen flere fagområder.
 • Avlønning etter avtale.
 • Arbeidstid på dagtid hverdager.
 • Medlemsskap i KLP med gode forsikringsavtaler.
 • Gode velferdsordninger med blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag.
 • Erfarne og dyktige kolleger i et miljø preget av engasjement og høy faglighet.
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass med godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Gode fasiliteter og kontorlokaler med sjøutsikt.

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Marit Stormoen
Tittel: ass. avdelingsleder
Telefon: 48069407
E-post: hilde.marit.stormoen@sus.no
Navn: Anna-Lena Henn Helgøy
Tittel: Avdelingsoverlege
E-post: anna-lena.henn.helgoy@sus.no
Arbeidssted
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) / poliklinikk LAR Øst, Helse Stavanger HF
Lervigsveien 16
4014 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image