Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har 130 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor.

Fastlegepraksis i Stavanger kommune skal drives etter kommunalt avtaleverk samt de vilkår som fremgår av lover, reglement og rammeavtalen ASA 4310.

Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i Nasjonal ALIS tilskuddsordning.

Det ytes etableringstilskudd for nye hjemmelshavere.

Hjemmel med listestørrelse på 1250 pasienter - tiltredelse 1. november. 2023. 
Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, samt at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Paradis legesenter ligger sentrumsnær i Stavanger og har i dag 4 fastlegehjemler.  Det er et veldrevet senter med romslige og relativt nyoppussede lyse lokaler. Legesenteret har tilsatt 3 årsverk i hjelpepersonell. Det er tilknyttet eget lab med EKG, spirometri og 24-timers BT apparat. Senteret har tilknyttet parkering og kort avstand til kollektivtilbud. Det er mulighet for leie av parkeringsplass i kjelleren under bygget. 

Journalsystem: Hove Total

Kontakt: Hjemmelshaver Ragna Thime Hersvik tlf. 92 48 11 62 eller daglig leder Rune Danielsen tlf. 41 28 91 69  

Arbeidsoppgaver: 
 • Drive fastlegepraksis som selvstendig næringsdrivende
 • Fastlegen skal motta og vurdere øyeblikkelig hjelp i åpningstiden
 • Som fastlege har man legevaktsplikt ved en av Stavangers kommunes interkommunale legevakter i enten Ryfylke eller Stavanger.
 •  Fastlegen kan tilpliktes kommunalt legearbeid inntil 7,5 timer/uke
Kvalifikasjoner
 •  Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 •  Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, - kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke, men ikke et krav.

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ida Kolstad Lea
Tittel: Rådgiver
Telefon: 47315341
E-post: ida.kolstad.lea@stavanger.kommune.no
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 95020579
E-post: line.cecilie.christiansen@stavanger.kommunen.no
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Paradis legesenter
Lagårdsveien 73
4010 STAVANGER
Søk på stillingen