Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Åsane legekontor, Myrdalsveien 22, 5130 Nyborg - Åsane bydel i Bergen.

Veldrevet 6-legekontor med erfarne leger, hvorav en ALIS i næring, og 4 erfarne helsesekretærer. I tillegg en LIS1 lege og en ØNH lege en dag i uken. Moderne og nyoppusssede lokaler og interiør, samt meget godt arbeidsmiljø. Alle har 4 kurative dager og 1 kommunal dag. Alle disponerer eget kontor. Kontoret er organisert som et AS, og legene arbeider som selvstendig næringsdrivende og dekker månedlig drifttilskudd til Åsane legekontor AS etter en bestemt nøkkel.
Egen aksjonæravtale og internavtale som regulerer forholdet legene imellom og i forhold til AS et. Gode økonomiske betingelser.

Listelengde pt. ca 1080. Listetak er nå satt til 1000.
Vi benytter Trinnvis kvalitetssikringssystem og Infodoc Plenario journalsystem (sky løsning) med full ekstern kommunikasjon med alle samarbeidspartnere. 
 
Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen. 
Ta kontakt med hjemmelshaver ved spørsmål og evt. avtale om omvisning. 


Arbeidsoppgaver
 • Legevaktarbeid ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning 2 vakter/mnd. Nattevakt 2 vakter/år. 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1 
 • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering 
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven. 
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet. 
   

Vi tilbyr
 • Rekrutteringstilskudd ved overtakelse på inntil 200.000,- til kjøper
 • Utkjøpsgaranti innenfor de første 3 år med ramme på 95% av kjøpesum begrenset oppad til 800.000,- 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
 • ALIS-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 310.000/år 
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ulrikke Fredriksen Ullestad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40809043
Navn: Remi Bye
Tittel: Rådgiver
Telefon: 55565817
Navn: Roald Bjørnestad
Tittel: Fastlege
Telefon: 48268874
Arbeidssted
Myrdalsvegen 22
5131 NYBORG
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image