Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
2. gangs utlysning

Seksjon helse og velferd i Øvre Eiker kommune - tjenestested helse, forvaltning og samordning,  har en ledig fastlegehjemmel. Her har du mulighet til å velge mellom kommunal fastlege med fastlønn eller selvstendig næringsdrift !  Hvis ønskelig kan man gå over til næringsdrift etter en kommunal periode, etter nærmere avtale.

Kommunen har vedtatt en plan om styrkning av legetjenesten med opptrapping av hjemler.

Legekontoret i Vestfossen: Listelengde 900 pasienter. Mulighet for individuell avtale om oppstart. Legekontoret er et hyggelig, veldrevet 2-legekontor beliggende sentralt i Vestfossen og nært til jernbanestasjonen. Kontoret bruker CGM Allmenn journalsystem, har EKG, spirometri og egen lab.  

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for listepasienter
 • Deltagelse i legevaktsarbeid ved Kongsberg interkommunale legevakt
 • Spesialister kan få veilederansvar etter avtale
Vi har moderne legevakt med gode vaktordninger og lav vaktbelastning.  Det er mulighet til å ta ekstra vakter om ønskelig. Det er for tiden ingen andre kommunale legeoppgaver tillagt stillingene/hjemmelen. 

Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon (HPR- nummer oppgis i søknad)
 • Gjennomført Lis1 
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Behersker norsk språk muntlig og skriftlig  
Gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må framlegges før tiltredelse. 
Søkere vil bli vurdert etter gjeldende regel- og avtaleverk. 

Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin 
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil 
 • Gode samarbeidsevner både med kolleger og andre samarbeidspartnere. 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
For søkere til hjemmel med næringsdrift vil evne til å drive legepraksis vektlegges.

Vi tilbyr
Ved fastlønn:
 • Grunnlønn + 20 % provisjon fra pasientgenererte inntekter
 • Svært gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Hvis ønskelig, er det mulighet for ALIS-løp
Ved næringsdrift:
 • Tilskudd kr 300 000 ved kjøp av fastlegepraksis 
 • Fraværskompensasjon i inntil 10 dager pr år ved egen eller barns sykdom 
 • Dekning av kostnader, inkl. praksiskompensasjon, til videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, for spesialisering etter gammel ordning 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Øvre Eiker kommune
Kontaktperson
Navn: Merete Simensen
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: 99350544
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Stasjonsgata 24
3300 HOKKSUND
Søk på stillingen