Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Velkommen til flotte Harstad!

Lindrendene enhet er organisert i Medisinsk avdeling ved Medisinsk klinikk, og dekker tilbudet i spesialisert palliasjon innen alle typer sykdommer for innbyggere i UNN Harstads tjenesteområder. De fleste pasientene som følges opp ved Lindrende enhet har kreftsykdom.

Vi har ledige 50% vikariat med mulighet for forlengelse og fast stilling for lege ved Lindrende enhet. Ved ønske om 100% stilling kan resterende 50% knyttes opp mot aktivitet i andre enheter ved Medisinsk avdeling. 

Lindrende enhet ble opprettet i 2008 som første palliative sengepost i Helse Nord, og var lenge eneste senter med palliasjonstilbud i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord.  Enheten er en femdagers post, åpen fra mandag til fredag. Noen pasienter er innlagt hele uken, mens andre reiser etter noen dager. Enheten har 3 senger, driver poliklinisk aktivitet og jobber i et team med ansvaret for tilsyn på andre avdelinger.

Lindrende enhet drives i dag av en overlege i 50% stilling, som er spesialist i indremedisin og hematologi og sykepleiere med spesialkompetanse i kreftsykepleie, palliasjon og smertelindring. Enheten har tilgang til følgende kompetanse: overlege, LIS 1, fysioterapeut, ergoterapeut, prest og klinisk ernæringsfysiolog. I tillegg har enheten tilgang på støtte fra ambulerende onkolog og digitale møter med Kreftavdelingen i Tromsø. Det er etablert godt samarbeid med Kirurgisk, Gynekologisk og Anestesiavdelingene ved UNN Harstad. Videre er klinisk farmasøyt i tett samarbeid med både lege og sykepleietjenesten.

Målgruppen for palliativ behandling er pasienter med både kreftsykdom og ikke-malign sykdom. Enheten planlegger pasienttilpassede forløp mellom helsetjenesten og pasientene. Tilpasser også hjemmedød i samarbeid med hjemkommunene. I tillegg jobbes det med systematisk fagutvikling og kompetansebygging både internt på eget sykehus og mot kommuner. Enheten fikk Samhandlingsprisen for sitt arbeid fra Helse Nord i 2010.

Lindrende enhet er en del av Seksjon for sengepostene med tre enheter og til sammen 35 senger. I tillegg har avdelingen Seksjon for poliklinikk med endoskopienhet og medisinsk poliklinikk, Seksjon for dagbehandling med dialyseenhet og dagenhet for cytostatika- og biologisk behandling, samt Seksjon for leger med totalt 37 ansatte. Avdelingen har også et eget senter for forskning. Totalt har Medisinsk avdeling rundt 150 ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteam
 • Faglig ansvar i for Lindrende enhet
 • Delta aktivt i avdelingens kvalitetsforbedrende arbeid
 • Supervisering av LIS1-leger
 • Delta aktivt i fagutviklingen i hele avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Kompetanseområde i palliasjon eller relevant erfaring innenfor palliasjon
 • Spesialist i onkologi, anestesi, indremedisin eller allmennmedisin. Andre spesialiteter kan være aktuelle.
 • Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk for forsvarlig yrkesutførelse
 • Norsk autorisasjon

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen
 • Evne til å håndtere kompliserte kliniske situasjoner
 • Interesse for supervisjon og veiledning av LIS/kollegaer
 • Evne til å samarbeide tverrfaglig
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og håndtere høyt tempo
 • Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Interesse for kunnskapsformidling og kvalitetsforbedring

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Stor bredde i arbeidsoppgaver 
 • Din stemme er betydningsfull, vi har faste møter for dialog
 • Forskningsmuligheter
 • En region med store muligheter for kultur og friluftsliv
 • Bedriftsidrettslag og revy
 • Hjelp med å skaffe bolig ved behov
 • Nord-norsk kultur med ekstremt god humor

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Ann-Ragnhild Broderstad
Tittel: Overlege Lindrende enhet
Telefon: +4795970559
E-post: ann.ragnhild.broderstad@unn.no
Navn: Siv Olsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 77015231
E-post: siv.jorunn.olsen@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
St. Olavsgate 70
9406 Harstad
Søk på stillingen