Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Intensiv, Aarhus Universitetshospital, Danmark opslår to tidsbegrænsede speciallægestillinger fra 1.8.2023-31.7.2024. Stillingerne kan eksempelvis indgå som led i SSAI ekspertuddannelse i intensiv terapi, og der er således mulighed for tjeneste på Intensiv Nord i 6 måneder og 6 måneder på Intensiv Øst. Hvis du arbejder ved andet sygehus i Danmark forudsætter det orlov fra din faste speciallægestilling.
 
Intensiv, Aarhus Universitetshospital har gode erfaringer med denne type ekspert uddannelsesstillinger og har gennem de sidste 2 år har haft 4 speciallæger i tilsvarende forløb.
 
Aarhus Universitetshospital har siden 2019 været samlet på fælles matrikel og er både hospital for borgerne i Århus Kommune samt er et specialiseret/højtspecialiseret  universitetssygehus med 860 senge og knap 10.000 ansatte https://www.fagperson.auh.dk/
 
Intensiv er delt i to store afsnit - Intensiv Nord med 19 behandlingspladser og Intensiv Øst med 22 behandlingspladser. Desuden består Intensiv af Respirationscenter Vest, en Præparation og et Sekretariat.
 
Intensiv Nord yder primært intensiv terapi til patienter fra Akutafdelingen, Lungesygdomme, Diabetes og Hormonsygdomme, Ortopædkirurgi, Nyresygdomme, Urinvejskirurgi, Hjerne- og Rygkirurgi, Neurologi, Øre- Næse- Halskirurgi, Mund-, Kæbe- og Tandkirurgi samt Ældresygdomme. Desuden varetages akutlægebilsfunktion og anæstesi til ECT.
 
Intensiv Øst yder primært intensiv terapi til patienter fra Hjertesygdomme, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Mave- og Tarmkirurgi, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Infektionssygdomme, Blodsygdomme, Led –og Bindevævssygdomme, Kræftafdelingen og Børn og Unge. Derudover varetages anæstesi i card. lab og akutkald. Alle børn under 13 år med intensivt terapi behov ligger på Intensiv Øst.
 
Der ydes i afdelingen højt specialiseret funktion med ECMO og børneintensiv, og der er landsdelsfunktion for medullære skader. Vi dækker stort set alle aspekter af intensiv terapi og varetager intensiv terapi til afdelinger med højt specialiserede funktioner, hvoraf kan nævnes organdonation efter hjernedød, hjertetransplantation og børn med CNS tumorer.
 
Intensiv deltager i undervisning og uddannelse af medicinstuderende, hoveduddannelseslæger, sygeplejestuderende samt sygeplejersker under den intensive specialuddannelse.
Undervisningserfaring og forskningserfaring vil indgå i den samlede vurdering.
 
Der er til stillingen knyttet formaliseret vagtforpligtelse i tilstedeværelse. Der er 2-delt vagt alle ugens dage, med to læger i tilstedeværelse på intensiv Nord og tre læger i intensiv Øst.
 
 
 
Generelt om Intensiv
Intensiv er en universitetsafdeling, der varetager intensiv medicinsk behandling og pleje til patienter tilknyttet alle specialer på hospitalet. Intensiv modtager primært patienter fra Region Midtjylland men også patienter med sjældne eller komplicerede sygdomme fra alle andre regioner i Danmark. Derudover varetager Intensiv lands- og landsdelsfunktioner og samarbejder internationalt om komplekse patientforløb.
 
Som universitetsafdeling har Intensiv et tæt samarbejde med Aarhus Universitet ved Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed i forhold til undervisning og forskning.
Foruden den kliniske lærestolsprofessor er der i Intensiv en lægefaglig professor samt en professor i klinisk sygepleje. Afdelingen har således et progressivt forskningsmiljø inden for både lægevidenskaben og sygeplejen.
 
Uddannelse af læger, sygeplejersker og sekretærer er en væsentlig del af Intensiv´s opgave. Afdelingen er præ- og postgraduat uddannelsessted for læger.
 
Der er ca. 450 medarbejdere ansat i Intensiv; 47 speciallæger, 370 sygeplejersker, 11 social- og sundhedsassistenter, 16 sekretærer, 3 socialrådgivere samt 2 AC fuldmægtige. Afdelingen har et budget på 291 millioner kroner.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten vedrørende Yngre Læger. Stillingerne er omfattet af lokal løndannelse. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og gyldig autorisation som speciallæge i anæstesiologi.
 
Afdelingen vil være behjælpelig med kontakter vedrørende midlertidig bolig i Århus området.
 
Yderligere oplysninger om stillingen vil kunne indhentes hos chefsygeplejerske Anette Poulsen, mail: anepouls@rm.dk, tlf. +45 24975410 eller funktionsledende overlæge Stig Dyrskog, mail: stidyr@rm.dk, tlf. +45 29265655.
 
Skema til faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland bedes udfyldt i forbindelse med ansøgningen. 
 
Ansøgerne skal i deres ansøgninger forholde sig til og i videst muligt omfang dokumentere deres kvalifikationer inden for de syv kompetenceområder.
 
Stillingerne forudsætter dansk autorisation som speciallæge i anæstesi.
Dansk autorisation kan ansøges via Styrelsen for patientsikkerhed: https://stps.dk/da/autorisation/soeg-autorisation/laege/uddannet-i-norden,-eu-eller-eoes/
 
 
Ansøgning sendes elektronisk. Stiles til chefsygeplejerske Anette Poulsen, Intensiv, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99. 8200 Aarhus N.
 
Ansøgningsfrist: 2. juni 2023
 
Samtaler finder sted d. 19. juni 2023.
Der vil være mulighed for virtuel ansættelsessamtale via fremsendt link efter ansøgning.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Region Midtjylland
Intensiv
Kontaktpersoner
Navn: Anette Poulsen
Tittel: Chefsygeplejerske
Telefon: +45 24975410
E-post: anepouls@rm.dk
Navn: Stig Dyrskog
Tittel: Funktionsledende overlæge
Telefon: +45 29265655
E-post: stidyr@rm.dk
Hjemmeside
Søknad
Søknad sendes: Aarhus Universitetshospital v/ chefsygeplejerske Anette Poulsen
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 AARHUS N
Danmark
Danmark
Arbeidssted
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Blvd. 99
8200 AARHUS
denmark
Søk på stillingen