Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingene
Vi søker nye kollegaer som vil være med på laget og bidra til gode legetjenester for Nome kommunes innbyggere, og har følgende ledige stillinger hos oss:

Fastlegehjemmel med listestørrelse på 800 pasienter, ledig omgående.
Ett års vikariat i fastlegehjemmel med listestørrelse på 1250 pasienter. Vikariatet er ledig fra 01.08.23 da en våre leger skal ha sykehuspraksis.

Dette er et kommunalt og veldrevet legekontor med avdelingsleder,7 leger + turnuslege, sykepleier og helsesekretærer.

Beskrivelse av arbeidsstedet
Legepraksisen ligger på Nome Helsesenter sentralt på Ulefoss. Legesenteret holder til i samme bygg som ambulansetjenesten og helsestasjon med jordmor, og har lyse lokaler med god tilgjengelighet og parkeringsmuligheter.

Fastlegene i Nome har en sentral rolle i kommunens øvrige helse- og sosialtjenestetilbud. Det er et godt og formalisert
samarbeid med hjemmetjenesten, sykehjem, psykisk helsearbeid, helsestasjonen, flyktningehelsetjenesten og NAV. Nome har et legevaktsamarbeid med Skien kommune, som har en robust og velfungerende legevakt, i nytt og moderne bygg. Den enkelte lege har ca. 2 legevakter pr mnd. Kommunen har felles kommuneoverlege med Midt-Telemark.

Stillingsbeskrivelse
Fastlegepraksis etter gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.
Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler.

Vi tilbyr
Vi gir våre nye leger en god start med gode økonomiske vilkår og individuell fastlegeavtale. Søker kan velge selvstendig næringsdrift eller kommunal ansettelse. En ny lege i fast stilling som ikke er spesialist, vil få tilrettelagt spesialiseringsløp i allmennmedisin med ALIS- avtale.
Vi kan tilby et godt fagmiljø med fokus på arbeidsmiljø og trivsel, samt spennende og varierte arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner
- lege med godkjent autorisasjon og gjennomgått turnustjeneste
- fordel med erfaring fra allmennpraksis
- rett til refusjon fra Helfo
- beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
- interesse for allmennmedisin
- gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
- kompetanse, erfaring, fleksibilitet og personlig egnethet vektlegges

Annet
Lønn etter avtale. Vilkår for stillingen følger ellers av lov og avtaler som gjelder til enhver tid. Kopi av autorisasjon og
attester leveres i forbindelse med intervjuet.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til
Avdelingsleder Nome legesenter Berit Spange, mobil 909 40 691, e-post besp0404@nome.kommune.no
Tillitsvalgt lege Zafar G. Ali, mobil 542 70 839, e-post zafar.g.ali@gmail.com

Politiattest
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det bli krevd politiattest.

Offentliggjøring
Søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (offentleglova § 25).

Slik søker du
Vi anbefaler å ha skrevet søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du lime (kopiere) inn teksten i søknaden.

Når du begynner å registrere søknaden, må du ferdigstille. Det er ikke mulig å mellomlagre søknaden.

Søk på den aktuelle stillingen ved å klikke på "linken" og gjennomfør de fem hovedpunktene før du sender søknaden
ved hjelp av det siste punktet.

Hvis du har huket av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, vil du få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nome kommune
Kontaktpersoner
Navn: Berit Spange
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 909 40 691
E-post: besp0404@nome.kommune.no
Navn: Zafar G. Ali
Tittel: Tillitsvalgt lege
Telefon: 54 27 08 39
E-post: zafar.g.ali@gmail.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Stårrvegen 4B
3830 ULEFOSS
Søk på stillingen