Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling rus- og avhengighetspoliklinikker har ansvar for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i Oslo. Avdelingen består av syv seksjoner og har et variert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning, døgnbehandling og nasjonal kompetansetjeneste TSB. Avdelingen samarbeider aktivt med flere forskningsmiljøer.

Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker består av seks kliniske enheter, beliggende på Ullevål sykehusområde, Iladalen og Mortensrud, samt tjenester i hhv Oslo og Bredtveit fengsel. Vi gir tilbud om tverrfaglig vurdering, utredning og behandling til personer over 15 år med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og heroinassistert behandling (HABiO) er en del av dette tilbudet. Vi tilbyr behandling til personer med problematisk bruk av anabole androgene steroider (AAS) og spill. Vårt behandlingstilbud er tverrfaglig med samtidig fokus på psykiske, fysiske og sosiale ressurser og utfordringer.

Vår seksjon består av mange dyktige medarbeidere med stort engasjement. Vi har ansvaret for en svært variert pasientgruppe og vi jobber i skjæringspunktet mellom skadereduksjon og behandling. Dette skaper et faglig spenn og en dynamikk som den som tilsettes må trives med, og kjenne engasjement og motivasjon ovenfor.

Funksjonen som medisinskfaglig rådgiver er knyttet til fast overlegestilling. Funksjonen utgjør for tiden 100% av stillingen. Medisinskfaglig rådgiver deltar aktivt i seksjonens ledergruppe med utvikling av våre visjoner og mål, og bidrar til gjennomføring av seksjonens planer og strategiske fagutvikling.

Arbeidsoppgaver

Som medisinskfaglig rådgiver har du funksjon som samlingspunkt for våre 13 overleger og 3 LIS. Du er opptatt av å bidra til at legene har en god arbeidshverdag og at våre LIS har gode rammer for sin spesialisering. Du er en sparringspartner og støttespiller for legegruppen, og du holder et overordnet blikk på fagutvikling vi må kjenne til.

Du fremmer og løfter medisinfaget inn i vårt tverrfaglige miljø og inn i ledelse. Du bidrar til klok og hensiktsmessig oppgavefordeling; i dag og fremover. Vi vet at stadig mer av rusbehandling i spesialisthelsetjenesten skal sikres i poliklinikk, og dette krever at vi organiserer oss nå, for å møte fremtiden.

Du bidrar til intern fagutvikling på en måte som rommer bredden av vårt samfunnsoppdrag: i skjæringspunktet mellom skadereduksjon, behandling og rehabilitering.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og lege, og spesialist i fortrinnsvis rus- og avhengighetsmedisin. Spesialisering i psykiatri er også svært relevant.
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne er nødvendig.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Liker vår pasientgruppe, og vet viktigheten av fleksibilitet og individuelle vurderinger innenfor eksisterende rammer.
 • Trives i en lederrolle og i lederstøttefunksjon.
 • Har et helhetsblikk på organisasjonen, til det beste for pasienter og medarbeidere.
 • Har god rolle- og systemforståelse.
 • Er opptatt av samarbeid og dialog, internt og eksternt.
 • Har stor arbeidskapasitet, og evner og trives med å ha mange baller i lufta.
 • Har evne til prioritering, god struktur og arbeider systematisk.
 • Er nytenkende og engasjert.
 • Har godt humør og er imøtekommende ovenfor pasienter, kolleger og samarbeidspartnere.

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt.
 • Stort engasjement for faget og pasientene.
 • En arbeidsplass med fokus og struktur for kompetanseskaping- og bevaring.
 • Mulighet for å påvirke egen rolle i seksjonen.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Kine Haugen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91838656
E-post: haukin@ous-hf.no
Arbeidssted
Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker, seksjonsledelse, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image