Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Klinikk psykisk helsevern voksne har ledige stillinger som overlege i psykiatri.

Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikkens strategi bygger på Helse Stavanger sin visjon om å fremme helse, mestring og livskvalitet. Klinikken har fire avdelinger ved sykehuset på Våland, samt avdelinger ved DPS ’ene Stavanger, Sandnes, Sola og Dalane i Egersund. Avdelingene på Våland er fagspesifikt inndelt. DPS’ ene er allmennpsykiatriske. For mer informasjon om oss: SUS KPHV

Vi har ledige overlegestillinger ved flere av våre DPS' er, både på sengepost og poliklinikk. Det er også ledige overlegestillinger på sykehusposter på Våland; avdeling akutt, avdeling affektiv og psykose samt avdeling sikkerhet.

Vi ønsker å ha en åpen dialog om hvor du kan tenke deg å jobbe og introduserer deg for både avdelingsoverlege og leder på den aktuelle avdelingen. Ønsker du å komme og oppleve våre enheter planlegger vi gjerne for det.

Klinikken er opptatt av å tenke fremover og ønsker å knytte til oss kompetansen som skal til for å kunne gi et faglig godt behandlingstilbud til innbyggere i vårt nedslagsfelt. Vårt opptaksområde er hele Sør-Rogaland. Klinikken har et faglig bredt spekter som en kan jobbe innen, og det er godt etablert samarbeid med andre klinikker.

Vi har et tett samarbeid med Universitetet i Stavanger og høyskoler i vårt nærområdet. Det bygges for tiden opp et nytt stort sykehus på Ullandhaug, rett i nærheten av Universitetet i Stavanger og ulike forskningsmiljø. I vår klinikk har vi blant annet forskergruppene TIPS og SESAM. Vi ønsker flere forskningsnære prosjekter inn i klinikken, og vi jobber kontinuerlig med å tilrettelegge for forskning. Vi er stolte av å drifte den største fagkonferansen i Norden, Schizofrenidagene. Vi har studenter fra Universitetet i Bergen som er utplassert for klinisk tjeneste 2 ganger i året à 4 uker på våre sengeposter. I tillegg er Vestlandslegen etablert, som betyr at fra 2024 vil medisinstudenter 

Rogaland har mye å tilby for deg som vurderer å flytte på deg. Vakker natur med hav, lange sandstrender, flotte fjordområder og mange turløyper i fjell og mark.              Fra Stavanger-regionen er det nærhet til det meste. Det er kort vei enten du skal på jobb, oppsøke fritidsaktiviteter eller du skal reise med fly. Hvis du bor litt utfor sentrum er det et godt utbygget kollektivtilbud.

Mer informasjon finner du her: Nyansatt SUS

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Inntak og vurdering av pasienter henvist for behandling
 • Diagnostisk utredning og behandling
 • Vedtaksansvar
 • Tverrfaglig samarbeid  
 • Samarbeid med pårørende
 • Undervisning og veiledning av miljøpersonell
 • Opplæring og veiledning til leger i spesialisering
 • Mulighet for deltakelse i klinikkens vaktordning
 • Klinikken er godkjent for fullverdig spesialistutdanning i psykiatri som innbefatter å jobbe på ulike enheter under klinisk veiledning både på DPS og sykehus nivå. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialist godkjenning i psykiatri, eller snart ferdig spesialist i psykiatri. 
 • God kjennskap til psykiskhelsevernloven og erfaring med vurdering av samtykkekompetanse. 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Kunne effektivt bruke ulike dataverktøy for dokumentasjon og saksbehandling. For tiden DIPS, MEONA og Elements

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som:

 • Har stor interesse for fagfeltet og pasientene
 • Er trygg på deg selv faglig og personlig
 • Kommuniserer åpent og tydelig
 • Bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Er god til å lytte og møte hver pasient med et individuelt blikk
 • Klarer å skape gode relasjoner og samarbeide godt ofte i tverrfaglige team
 • Personlig egenhet blir vektlagt
 • Klarer å jobbe målrettet og strukturert
 • Bevarer roen i utfordrende situasjoner

Vi tilbyr

 • Lønn etter tariff med ulike typer rekrutteringstillegg
 • For fast ansatte har vi ulike karriere muligheter som blant annet videreutdanninger og mulighet for forskning
 • Godt etablert samarbeid med somatikken
 • En spennende, utfordrende og variert jobb
 • Hjem-jobb-hjem (buss/tog/båt) ordning
 • Et aktivt forskningsmiljø
 • Engasjerte og dyktige kollegaer
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Sølve Braut
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 45428693
E-post: solve.braut@sus.no
Navn: Kjetil Hustoft
Tittel: Faglig rådgiver medisin / overlege
Telefon: 90998510
E-post: kjetil.hustoft@sus.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern voksne, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image