Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ligger i Klostergata, i samme område som de fleste av de øvrige klinikker i St. Olavs Hospital HF, og tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til innbyggerne i Trøndelag.

Klinikken består av følgende avdelinger:

 • Krise korttid døgn med Rusakutt
 • Allmenn døgn
 • Poliklinikk - LAR
 • Kompetansesenter rus Midt-Norge
 • Fellestjenesten

Klinikken utlyser 12 måneders LIS-vikariat.

Er du nysgjerrig på spesialiteten rus og avhengighetsmedisin? Er du fastlege med behov for sykehuspraksis?

Stillingen inngår i klinikkens legegruppe som består av 12 legestillinger.  Klinikkens vaktordning innebærer hjemmevakt med utrykning ved behov, samt noe tilstedevakt på helg. Ordinær arbeidstid er kl 08.00 til kl 15.30. 

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, utredning og behandling.
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt.
 • Utviklingsarbeid, både internt og samarbeid med andre klinikken og avdelinger i St. Olavs hospital HF. 
 • Vakttjeneste.

Kvalifikasjoner

 • Bestått embetseksamen i medisin.
 • Interesse for rus- og avhengighetsmedisin.
 • Interesse for fagutvikling.
 • Evne og lyst til å jobbe tverrfaglig, systematisk og målrettet.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og engasjement vektlegges.
 • Det stilles krav om at søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig.
 • Fleksibel og omstillingsvillig.
 • Løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • Klinikken er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin.
 • Et godt samarbeid mellom de ulike avdelingene/seksjonene i klinikken.
 • Et kompetent og engasjert tverrfaglig miljø.
 • En inkluderende legegruppe med godt arbeidsmiljø og spennende fagmiljø.
 • Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste om kurs- og kompetanseutvikling.
 • Lønn iht. gjeldende overenskomst og avtaler.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende (IA) bedrift.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Trine Amundal
Tittel: Overlege rus- og avhengighetsmedisin
Telefon: 94893846
E-post: trine.funder.amundal@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital
Klostergata 48
7030 Trondheim
Søk på stillingen