Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

UNN Narvik har ledig fast stilling for lege i spesialisering i anestesiologi.

UNN Narvik er et lokalsykehus med akuttfunksjon. Vi har en kompakt operasjonsseksjon med 5 stuer og hovedvekt på dagkirurgi og noe heldøgn. Vi er en oversiktlig avdeling med høy faglig kompetanse. Vi har gode kollegaer med god kompetanse i anestesifaget og spisskompetanse innen regional anestesi . Vi er en del av UNN og jobber tett opp mot Tromsø som er en del av utdanningsplattformen.

Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i anestesiologi. Spesialistutdanningen vil foregå ved Operasjons- og intensivklinikken i Narvik og Tromsø. Ved fullført spesialisering vil tilsettingen bli omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Narvik.

Høsten 2024 flytter vi inn i nytt sykehus på Furumoen i Narvik. Det nye sykehuset bygges med en ekstra operasjonsstue og det planlegges økt aktivitet. Vi ønsker også deg med på laget i overflytningen til det nye sykehuset.

Se også utdanningsplaner i UNN.

Tiltredelse 01.10.23 eller etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig klinisk pasientrettet arbeid i Operasjon- og intensivklinikken
 • Deltakelse i avdelingens vaktordninger
 • Undervisning av helsepersonell, fagutvikling, forskning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Søker må beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Interesse for og kompetanse innen forskning verdsettes
 • Tilhørighet til området og landsdelen kan være en fordel

Personlige egenskaper

 • Vi søker ansvarsbevisste og ambisiøse kollegaer med stor arbeidskapasitet som kan bidra positivt både faglig og sosialt i vårt fagmiljø i et langsiktig perspektiv
 • Faglig kvalifikasjoner og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vektlegges
 • Evne til å jobbe i team under press og ta raske beslutninger
 • Tilpasningsdyktig og positiv innstilling
 • Utadvendt og imøtekommende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • UNN er godkjent utdanningsvirksomhet for anestesiologi.
 • UNN Tromsø bidrar til å sikre LIS en bred og god utdanning innenfor alle fagets søyler. Vi er et ungt kollegium som har et hyggelig og utfordrende fagmiljø med svært varierte medisinske problemstillinger.
 • UNN Narvik er lokalsykehus med lokalsykehusfunksjoner, gode kollegaer og et bredt fagspenn.  

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Jon Harr
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 76968305
E-post: jon.harr@unn.no
Navn: Bjarte Landsem
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 76968338
E-post: bjarte.landsem@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi- og operasjonsavdelingen UNN Narvik
Sykehusveien 3
8516 Narvik
Søk på stillingen