Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i Agder. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 2 poliklinikker organisert i ulike team, 1 ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord. 

Ved vår LAR enhet har vi ledig 100% vikariat for spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse med arbeid frem til oktober 2025.

LAR sørger for tjenester til befolkningen i hele Agder. Enheten har ca. 20 årsverk, og behandlerteamet består av legespesialister, psykologspesialister, leger i spesialisering og ansatte med høyskoleutdanning. Enheten har team i Arendal og i Kristiansand.

LAR-behandling er substitusjonsbehandling av opioidavhengige, der rehabilitering er en viktig del av behandlingen. Behandlingen skjer poliklinisk i samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjeneste. Vår behandlingstilnærming er tverrfaglig med samtidig fokus på pasientens ressurser og utfordringer. LAR er et viktig fagområde, som i tillegg til å heve livskvaliteten for den enkelte pasient også bidrar til å forebygge overdoser og dødsfall. 

Rusmedisin er et fag i utvikling. ARA er en fremoverlent avdeling som har spennende forskning utgående fra Seraf/UiO og BAR (Bergen Addiction Research) hvor vi deltar i studier. Vi ønsker å være ledende innen rusbehandling nasjonalt og tilbyr vår befolkning ulike behandlingsmetoder av høy kvalitet.

Les mer om Sørlandet her og våre to flotte byer Kristiansand her og Arendal her.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter som innlemmes i LAR, jf. nasjonale pasientforløp, i samarbeid med tverrfaglig team (TSB).
 • Arbeide i tråd med nasjonale føringer og lovverk.
 • Selvstendig klinisk arbeid som ansvarlig behandler i samarbeid med tverrfaglig team.
 • Samhandling, råd og veiledning med samarbeidspartnere.
 • Veiledning av personal, herunder LIS veiledning.
 • LAR er medisinsk rettet og hovedtyngden av arbeidet for lege vil være vurdering av medikamentelle tiltak. 
 • Hovedbasen vil være i Arendal, men det må påberegnes arbeid i Kristiansand ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, evt annen relevant spesialitet. Allmennleger som har behov for å gjennomføre sykehusåret er velkommen til å søke.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt, tilsvarende nivå B2. Evt. nordisk språk.
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk arbeid innen fagfeltet.
 • Ønskelig med  kjennskap til IT-systemet DIPS.
 • Førerkort klasse B.        

Personlige egenskaper

 • Rusmedisin er et fag i utvikling og vi ønsker oss en engasjert overlege som har interesse for rusfaget. Du må være opptatt av kvalitet, samarbeid og pasientsikkerhet.

Vi tilbyr

 • Egne legemøter i avdelingen. Vi har en legegruppe med bakgrunn fra forskjellige fagfelt. Flere av legene våre har dobbeltspesialiteter.
 • Vi har et godt samarbeid på tvers av avdelinger, kommuner og frivillige organisasjoner. 
 • Spennende og varierte oppgaver. Vi jobber ofte i skjæringspunktet mellom rus/psykiatri/somatikk.
 • Pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale.
 • Lønn etter avtale.
 • Pr. tid ingen vaktbelastning.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Elin Sørsvann
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 950 53 797
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Rita Rosfjord
Tittel: Rådgiver
Telefon: 38 13 26 10
Navn: Terje Houeland
Tittel: Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin
Telefon: 950 12 601
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Kristiansand/Arendal
Sykehusveien 7
4838 Arendal
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image