Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker kardiolog i 100% fast stilling ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen.

Medisinsk avdeling er en generell indremedisinsk avdeling med 20 senger. Avdelingen er under utvikling, der man ser på muligheten for seksjonering av de indremedisinske fagområdene i sengeposten. Arbeidsoppgavene er poliklinisk virksomhet, visitt på sengepost og intensiv samt deltagelse i bakvaktordning. I tillegg har man veiledning og supervisjon av leger i spesialisering. 

Fagfeltet kardiologi står sentralt i vår avdeling, både akutt og elektivt. Som kardiolog vil du ha nær tilknytning til vår medisinske poliklinikk. Poliklinikken har tilknyttet ekkotekniker og kardiologisk sykepleier, der det drives sykepleiedrevet poliklinikk med ekko cor og  hjertesviktspoliklinikk. Det drives en allsidig kardiologisk poliklinikk med AEKG, ekko cor, stressekko, TEE, Pacemaker/ICD kontroller, innleggelse av looprecorder, oppfølging etter holter og andre generelle vurderinger. Helgelandssykehuset Sandnessjøen er også den eneste enheten i HSYK som legger inn Pacemaker. 

Helgelandssykehuset er godkjent læringsinstitusjon for hjertesykdommer i samarbeid med UNN Tromsø

Sandnessjøen sykehus ligger på den vakre Helgelandskysten i et naturskjønt område med gode muligheter for friluftsaktiviteter. Kommunen har god barnehagedekning. Byen er trafikknutepunktet for ytre Helgeland og har direkterute med fly til Oslo, Trondheim og Bodø fra Sandnessjøen lufthavn, samt hurtigruteanløp og buss til jernbane

Arbeidsoppgaver

 • Visitt på sengepost
 • Visitt ved intensivavdelingen
 • Poliklinisk virksomhet
 • Bakvakt
 • Internundervisning
 • Veiledning av LIS2/3

Kvalifikasjoner

 • Har gyldig norsk autorisasjon som kardiolog eller kort tid til ferdig spesialist
 • Beherske norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner 
 • Fleksibel, løsningsorientert og engasjert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Tverrfaglig godt arbeidsmiljø
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Annabel Suarez Hjartland
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90738584
Arbeidssted
Medisinske leger Sandnessjøen, Medisinsk klinikk, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen