Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi lyser ut midlertidige stillinger for 6 mnd. ved St. Olavs hospital- Avd. for barne- og ungdomspsykiatri for lege i spesialisering i allmennmedisin med behov for kompetanse i samhandling og selektert pasientpopulasjon.

Spesialister i allmennmedisin som ønsker en deltidsstilling i BUP oppfordres også til å søke.

Arbeidssted er ved en av våre poliklinikker i Trondheim eller på Orkanger. Opplys gjerne om foretrukket arbeidssted i din søknad.

Oppstart etter nærmere avtale.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i Trøndelag. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri, og kan tilby individuell veiledning og supervisjon på nivå med godkjente utdanningsvirksomheter. BUP St Olav har organisert internundervisning, og LIS vil delta i vaktordning i likhet med øvrige LIS 3 i barne- og ungdomspsykiatri.

Avdelingen består av 5 poliklinikker som til sammen dekker opptaksområdet for St. Olavs hospital HF, en enhet ved Barne- og ungdomspoliklinikken og
2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar Ø-hjelpsfunksjoner.
Avdelingen har også sin egen Enhet for fagutvikling og et lærings- og mestringssenter.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske vansker/lidelser, i samarbeid med deres familier og i hht gjeldende lover og retningslinjer.
 •  Delta i internt tverrfaglig samarbeid, og i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat.
 •  Delta i klinikkens vaktsystem.
 •  Holde seg oppdatert innen BUPs fagområde, og delta aktivt i aktuelle undervisningsprogram, samt motta veiledning og supervisjon innen barne- og ungdomspsykiatri.

Kvalifikasjoner

 • Lisens til å praktisere som lege i Norge  og gjennomført LIS1.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Under spesialisering i allmennmedisin

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagfeltet og for arbeid med barn, unge og familier.
 • God evne til kommunikasjon.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag.
 • Fleksibilitet i forhold til faglige oppgaver.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Det må fremlegges politiattest ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Et meget godt og inkluderende arbeidsmiljø preget av samarbeid og respekt.
 • Høyt faglig nivå, der BUP vil etterstrebe å tilrettelegge for at tjenesten skal bli relevant for praksis i allmennmedisin.
 • Meget spennende og varierte arbeidsoppgaver og problemstillinger, fortrinnsvis i poliklinikk
 • Tverrfaglig jobbing med psykologer, familieterapeuter/sosionomer og pedagoger
 • LIS i allmennmedisin vil kunne beholde sin hovedveileder fra allmennmedisin under tjenestetiden i sykehus i henhold til behov, men avdeling BUP vil i tillegg oppnevne veileder som er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri 
 • BUP vil legge til rette for deltagelse i relevant kurs som gir økt kompetanse både innen barne- og ungdomspsykiatri og spesialiteten allmennmedisin. Eksempel på dette kan være klinisk emnekurs i psykiatri, eller avgrensede terapikurs rettet mot behandling av de vanligste psykiske lidelsene hos barn/unge som man også kan behandle i allmennpraksis.
 • Gode muligheter for faglig utvikling med:
  -4 timer fordypning i uken.
  -Ukentlige legemøter med internundervisning sammen med LIS og overleger.
  -Faste regionale samlinger med andre LiS i Midt-Norge.
  -Se også offentlig utdanningsplan som beskriver hele spesialistløpet https://stolav.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/leger-i-spesialisering-lis/lege-i-spesialisering-lis-i-spesialiteten-barne-og-ungdomspsykiatri 
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Vi oppfordrer søkere fra hele landet til å søke, 1. gangsintervju kan gjennomføres digitalt for aktuelle kandidater som ikke bor i vårt område.
 • Les mer om oss her: www.stolav.no/bup.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Sigurd Hegstad
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: 72822735
Navn: Kari Skulstad Gårdvik
Tittel: Avd. sjef/ Overlege
Telefon: 94138320
E-post: kari.skulstad.gårdvik@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avd. Barne- og ungdomspsykiatri, Klinikk psykisk Helsevern
Klostergata 46
7030 Trondheim
Søk på stillingen