Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1100
  • Journal system: Pridok
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Ledig fastlegevikariat i Oslo ved Gransdalen legesenter fra 01.01.24 . Det søkes vikar i 100% stilling tom 31.03.25

Gransdalen legekontor er lokalisert på Furuset. Praksisen består av 4 leger og 3 helse sekretærer samt 2 sykepleiere.
Vi jobber i primærhelseteam hvor både fastlege og sykepleierene kan jobbe sammen med de mest sårbare pasientene .
Sykepleier har også mulighet til å følge opp med hjemme besøk og komplekse kartlegginger som ved ADHD og alvorlig depresjon.
Vi har ukentlige tordagsmøter i lunch pausen hvor man får gratis lunch med faglig påfyll.

Listelengde på 1100 pasienter. Ønskelig med 5 kurative dager på kontoret. Dog kan man sette av halv dag til papirarbeid dersom ønskelig .
Ellers er det ingen kommunale oppgaver knyttet til hjemmelen.

Søkeren må ha gode norsk kunnskaper og personlig egnethet vektlegges
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Sara Rana Nasreen
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 45454506
E-post: sara.nasreen@hotmail.com
Arbeidssted
Gransdalen legesenter
Gransdalen 29
1054 OSLO