Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Liker du å jobbe tett med andre faggrupper, pårørande og pasientar ? Då vil vi gjerne ha deg på lag.

Seksjon for Fysikalsk medisin og rehabilitering har ledige faste stillingar for overlege med spesialitet innan fysikalsk medisin og rehabilitering frå snarast eller etter avtale.

Seksjonen inneheld:

 • Sengepost med 24 rehabiliteringssenger, 4 rehabiliteringssenger på pasienthotell, ambulante tenester og poliklinisk oppfølging før og etter innleggelse
 • Poliklinikk for fysikalsk medisin og nevropsykologi, inklusiv "Helse I Arbeid" tilbod

Den ledige stillinga er for tida tilknytta døgnpost, rehabiliteringspoliklinikk og ambulant tjeneste.  Ved rehabiliteringssengeposten gir vi spesialisert rehabilitering til pasientar frå heile fylket med traumatiske hjerneskader, hjerneslag, nevrologiske lidingar, ryggmargsskade, komplekse multitraumer og amputasjonar. Jobben vil bestå av oppfølgning av pasientar innlagt i sengeposten, rehabiliteringspoliklinikk og ambulante tjenester i tett samarbeid med det tverrfaglige teamet.  Vi søkjer engasjerte medarbeidarar som likar faglege utfordringar og aktivt kan bidra i  å utvikle kvalitet på det tverrfaglege tilbodet. 

Seksjonen er lokalisert i Ålesund Sjukehus, og ligg omkransa av innbydande fjord og fjell.

Ålesund er kåra til den vakraste byen i Norge. Ålesund sin vakre Jugendstilarkitektur er viden kjent. Eit mangfald av tårn, spir og vakre utsmykkingar er som teken ut av eit eventyr. Byen og omlandet har eit særs rikt kultur- og konsertliv med nasjonale og internasjonale artistar. Du kan og oppleve eit mangfold av fjordar, øyer og fjell som ventar på å få begeistre deg. Les meir om Ålesund og omland her.

Sjå også gjerne innom vår instagram konto: Fysmed_alesund_hmr. Vi håpar å høyre frå deg! 

Arbeidsoppgåver

 • Deltaking i seksjonen si vaktordning med heimevakt med utrykking mellom kl 16.00-21.00 på kvardagar og 09.00-14.00 i helg
 • Arbeid i tverrfaglege team på sengepost og/eller poliklinikk

Kvalifikasjonar

 • Oppnådd spesialitet i fysikalsk medisin og rehabilitering. 
 • Lege i spesialisering med relevant erfaring oppfordras òg til å søkje på stillinga. Ved intern opprykk kan det bli ledig 100% stilling for Lege i spesialisering frå same tidspunkt.
 • Gode munnlege og skriftlege norskkunnskapa

Personlege eigenskapar

 • Gode evner til samarbeid. Du må like å arbeide sjølvstendig og tverrfagleg
 • Personleg eignaheit i forhold til samarbeid, kvalitet og arbeidsmiljø vil bli særskilt vektlagt
 • Du må ha lyst å bidra i å utvikle tilbodet i vår seksjon

Vi tilbyr

 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass med godt arbeidsmiljø
 • Begrenset vaktbelastning
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Svejstrup Elde
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 41248018
E-post: Hanne.Svejstrup.Elde@helse-mr.no
Navn: Ingvild Kjeldberg
Tittel: Sekjonsoverlege fys.med.
Telefon: 70105749
E-post: Ingvild.Kjeldberg@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Poliklinikk fysikalsk medisin og nevropsykologi, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund
Søk på stillingen