Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker barnelege som ønsker å jobbe med helsekartlegging av barn i barnevernstjenesten.
Barn som plasseres utenfor hjemmet er i en sårbar situasjon og trenger riktig og tverrfaglig hjelp. Nå kan du bli med å bygge opp et nytt tilbud for disse barna.

Team for tverrfaglig helsekartlegging skal bidra til å identifisere hjelpe- og helsebehov hos barn som plasseres utenfor hjemmet. Målet er at barneverntjenesten og fosterhjem skal få nok informasjon om barnet til å kunne gi forsvarlig omsorg og oppfølging. Resultatet av kartleggingen av barna og deres helse vil kunne øke forståelse for barnas situasjon og atferd, og slik gjøre det lettere å møte dem ut fra deres behov. Sammen med deg som barnelege skal kartleggingsteamet bestå av psykolog/psykologspesialist fra Helse Sør-Øst og psykolog og barnevernfaglig kompetanse fra Bufetat. I tillegg inngår administrative støttetjenester i teamet.

Denne stillingen innebærer arbeid med helsekartlegging i Bufetat sine lokaler på Årum i Fredrikstad kommune. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Barnelege utfører somatisk helsekartlegging basert på sosialpediatrisk metode, gjør observasjoner, deltar i tverrfaglig drøftinger, gjør vurderinger og gir videre anbefalinger, som en del av teamet
 • Samlet vurdering formidles i tverrfaglige diskusjoner og skrives inn i rapporten
 • Barnelege er sakkyndig og skal ikke gi helsehjelp til barnet med mindre det oppstår behov for øyeblikkelig helsehjelp, jf hpl §7
 • Somatisk helsekartlegging er en gjennomgang av det enkelte barns sosiale forhold, tidligere sykehistorie, utvikling, skader, og aktuelle kliniske funn, helsebekymringer etc.
 • Det skal gjennomføres en bred kartlegging av barnets somatiske helse som bidrar til å sikre medisinsk og psykososial ivaretagelse av barnet

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i barnesykdommer
 • Ønskelig med tilleggskompetanse i sosialpediatri
 • Søker må beherske norsk/skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å reflektere over egne styrker og svakheter 
 • Trives med arbeid i team
 • Samarbeidsorientert, strukturert og løsningsorientert 
 • Villighet til å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø med dyktige medarbeidere
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Som medarbeider ved Sykehuset Østfold har du tilgang til alle våre kultur- og velferdsaktiviteter

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristian Kolstad Kjærnes
Tittel: Ass. avdelingssjef
Telefon: 419 33 339
Navn: Jane Larsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 478 84 161
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Søk på stillingen