Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Poliklinikk TSB, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (KPR), Sykehuset Telemark HF
Ved KPR har vi ledige stillinger for overlege innenfor fagfeltet rus og avhengighetsmedisin og/eller psykiatri i avdeling for polikliniske tjenester innenfor TSB og psykose. Stillingene vil ha en hovedbase i Skien sammen med et større fagmiljø av dyktige kollegaer, men avdelingen er fylkesdekkende slik at medarbeidere hos oss vil kunne få mulighet til å arbeide på tvers av hele fylket fra Kragerø i sør til Gaustatoppen i nord.

Vikariatet vil ha ca 50% av sin virksomhet på Notodden, men er en del av et større fagmiljø i nedre Telemark.

Den faste stillingen vil ha base Skien/Kragerø etter avtale.

Ved poliklinikken er det i dag tilsatt både spesialister i psykiatri og spesialist i rus og avhengighetsmedisin, i tillegg til en tverrfaglig sammensatt behandlergruppe med god erfaring innen TSB/LAR fagområde. Vi bygger en sentral poliklinikk med distriktsnær utøvelse av tjenestetilbudet. Du vil få en fleksibel variasjon av fast kontortid, aktivt ambulant aktivitet, men også benytte digitale løsninger til det beste for pasientene.

Vi er omgitt av vakre fjell, vann og skog og ønsker nettopp deg velkommen til Telemark!  Bli med på laget når vi nå skal videreutvikle tjenesten til pasientgrupper innenfor TSB. Vi ønsker å fokusere på kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling for pasientene. 
Fra en desentralisert modell ønsker vi nå å skape et større fagfelleskap som sikrer faglig utvikling, mulighet for forskning, og videreutvikle spissede spesialiserte tilbud.

Vi søker spesialister som vil være med å skape pasientens helsetjeneste og drive avdelingen sammen med kolleger fra egen og andre yrkesgrupper.

 • 100 % fast stilling med tiltredelse etter avtale
 • 100% vikariat i 1 år med tiltredelse etter avtale

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. 
Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679). 

 

Arbeidsoppgaver

 • Drive pasientbehandling av god faglig kvalitet innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Bidra til utviklingen av en faglig sterk avdeling for en pasientgruppe med alvorlig og sammensatt problematikk  
 • Sørge for godt samarbeid innad i foretaket (inkl somatiske avdelinger)
 • Sørge for god samhandling med kommunene og andre eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra til godt samspill med brukerne og deres organisasjoner
 • Gi veiledning og støtte til kolleger i alle yrkesgrupper
 • Bakvaktsordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i psykiatri / spesialist i rus og avhengighetsmedisin 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Trives med varierte dager med både fast kontortid og aktivt utadrettet arbeid
 • Har et faglig engasjement for pasienter til målgruppen 

Vi tilbyr

 • Deltakelse i et spennende utviklingsarbeid
 • Et aktivt fagmiljø
 • Mulighet for fagutvikling og forskning 
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Meget gode pensjonsordninger, se www.KLP.no

Telemark som bo- og arbeidsregion tilbyr:

 • God barnehagedekning
 • Skoletilbud fra barneskole til høyskole
 • Moderate boligpriser
 • Levende by områder med et aktivt kulturliv
 • Mulighet for å bo landlig uten lang reisevei til arbeid
 • Unike turmuligheter med fantastisk skjærgård og kort vei til høyfjellet (Telemark turistforening) 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Kaia Kvammen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90662444
Navn: Lena Larsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92089511
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for polikliniske tjenester innen TSB og psykose
Ulefossvegen 55
3710 Skien
Søk på stillingen