Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1200
  • Journal system: pasientsky
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
I forbindelse med tilsetting av ny fastlege i en hjemmel er det behov for vikar i 1 år med mulighet for forlengelse.
Søker lege i 60-100% vikariat samt vikar til påske og sommer.
Senteret har et svært godt arbeidsmiljø.
Det er et godt faglig samarbeid mellom legene for å gi best mulig tilbud til alle pasienter ved senteret. Det vurderes å utvide senteret til et trelegesenter.

Arbeidsoppgaver
Vikariat i allmennpraksis i fastlegeordningen.

Kvalifikasjoner
Legeutdanning med norsk autorisasjon
Søkere før Fullført turnus/Lis1 vil vurderes.
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
Personlig egnethet vil bli vektlagt
For ikke-skandinaviske søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dokumentasjon vedlegges søknaden.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Asia Parven Bashir
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 40047475
E-post: dr.bashir@hotmail.no
Arbeidssted
Viken Legesenter
Vakåsveien 9
1395 HVALSTAD