Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

UNN har ledig to faste stillinger for lege i spesialisering i karkirurgi fra 20.03.2023. 

Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i karkirurgi. Utdanningen vil foregå i Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling, og ved rotasjon til øvrige kirurgiske avdelinger i UNN dersom det er behov for common trunk tjeneste. Ved fullført spesialisering vil tilsettingen bli omgjort til stilling som legespesialist ved Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling, UNN Tromsø.

Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling har ansvar for karkirurgien for Troms og Finnmark. Avdelingen er en del av Hjerte- og lungeklinikken, som også omfatter Hjertemedisinsk avdeling, Lungemedisinsk avdeling, og Arbeids- og miljømedisinsk avdeling.

Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Derfor har utdanningen av legespesialister spesielt fokus på opplæring i pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på kunnskapsbasert, moderne diagnostikk og behandling. Utdanningen inneholder derfor tydelige krav om deltakelse i utdanning og forskning.

Se også utdanningsplaner i UNN.  

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • Bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Inngå i avdelingens 6-delte mellomvaktsjikt, eventuelt i 8-delt felles, kirurgisk primærvaktsjikt

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra kar- og/eller thoraxkirurgi vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Evne til god kommunikasjon med pasienter og medarbeidere
 • Ambisjoner på egne og institusjonens vegne
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet

Vi tilbyr

 • En solid utdanning med tydelige krav og forventninger
 • Veileder under spesialistutdanningen
 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Faglig og personlig utvikling
 • Moderne utstyr
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Knut Eivind Kjørstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 77627968
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avd., Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen