Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Brenn du for at psykisk sjuke eldre skal få eit godt behandlingstilbod og er overlegespesialist i psykiatri? Eldremedisinsk avdeling, alderspsykiatrisk fagområde består av både poliklinisk, heldøgn og ambulerande tilbod. Vi held til ved Haugesund sjukehus og dekkjer heile Helse Fonnas opptaksområde. På grunn av avvikling av overlegepermisjon søkjer vi no etter legespesialist i psykiatri, gjerne med spesialisering i eller interesse for alderspsykiatri i eit vikariat. Fortrinnsvis 6 månader, men kortare eller lengre vikariat kan også være av interesse. Alderspsykiatrisk fagområde utgreiier, diagnostiserer og behandler i hovudsak nyoppstått psykisk sjukdom etter fylte 65 år. Stillinga er hovedsakleg retta mot heldøgnstilbodet.

Sengeposten har 8 sengeplassar og eigen skjermingseining med 1 plass. Du må kunne vurdere tvangsvedtak i forhold til lov om psykisk helsevern.

Vi ønskjer fortrinnsvis samanhengande periode med oppstart vår/sommer 2023 eller haust/vinter 2023/24.

Aktuelle kandidater vert kontakta fortløpande. 

Arbeidsoppgåver

  • Utgreiing, diagnostisering og behandling av pasientar.
  • Tverrfagleg samarbeid. 

Kvalifikasjonar

  • Norsk autorisasjon
  • Godkjent spesialisering i psykiatri
  • Må være godkjent for å kunne vurdere tvangsvedtak i forhold til lov om psykisk helsevern

Personlege eigenskapar

  • Være god på teamarbeid
  • Interesse for sårbare eldre og tverrfagleg samarbeid 

Vi tilbyr

  • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring

Vi ønsker ikkje å bli kontakta av andre annonsører i samband med utlysninga.

 

Mangfaldserklæring
Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Nina Anette Hauge
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 90080595
E-post: nina.anette.hauge@helse-fonna.no
Navn: Arvid Rongve
Tittel: Forskar/funksjonsleiar lege
E-post: arvid.rongve@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Eldremedisinsk avdeling, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 HAUGESUND
Søk på stillingen