Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Er du psykiater på utkikk etter nye utfordringer? Då kan det vere verdt å stoppe opp her!

Vi har ledig stilling som overlege/ psykiater ved Avdeling for sykehuspsykiatri Sunnmøre - Seksjon for Akutt psykisk helse frå snarast. Startdato kan avtalast.

Seksjon Akutt psykisk helse er delt i to team, Team A og Team B med 4 overlegestillingar fordelt på de to teama. Team A, som denne stillinga er knytta til, er psykiatrisk mottak ved Ålesund sjukehus og det er tilknytta to overlegestillingar til seksjonen. Vi har allereie ein svært dyktig overlege hos oss, men han treng ein ny kollega.

Avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre inneheld forøvrig 6 seksjonar: Akutt psykisk helse Team A og Team B, som kvar har 6 senger, Lokal sikkerhetspsykiatri HMR, Utgreiing og behandling, Alderspsykiatri og Spesialisert habilitering.

Vi er no i ein prosess med å få samla Akuttpostane i ei eining og i nye lokaler, og det vil då ikkje vere oppdelt i to team slik som per i dag. Det
er utarbeida planer for korleis denne seksjonen skal vere, og vi går inn i en
spennande prosess med å få samla fagmiljøet og bygge opp ei sterk akutteining her på avdelinga. 

Seksjonen tilbyr oppstart av behandling i akutte fasar av alvorleg psykisk sjukdom. Samhandling med pasient, pårørande, interne og eksterne samarbeidspartnarar er viktig i pasientforløpet.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling/ stabilisering av menneske i akutt krise
 • Fagleg utviklingsarbeid, undervisning, rettleiing og tverrfagleg samarbeid
 • Individualterapi og pårørandesamtalar
 • Deltaking i vaktordning

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent norsk spesialitet innan psykiatri
 • Erfaring frå arbeid innan vaksenpsykiatri
 • Ønskjeleg at med brei klinisk erfaring, eksempelvis innan psykisk helsevern, og/eller rusfeltet og arbeidserfaring frå sengepostar innan vaksenpsykiatrien
 • Må meistre norsk både skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Du er ein person som er nytenkjande og endringsorientert
 • Du har gode evner til å kommunisere, både med pasientar, pårørande og kollegaer
 • Du er ein miljøskapar der det faglege og sosiale miljøet kan vekse og utviklast
 • Du er ein lagspelar, men sjølvstendig nok til å stå på eigne bein når det trengs
 • Du har evne til å tåle stress og stå i krevende situasjoner
 • Du har evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Du har interesse for forbetringsarbeid og forsking innan akuttpsykiatri

Å vere personleg eigna vert vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår

Vakre Ålesund!  Byen med den karakteristiske Jugendstilarkitekturen er vidt kjent. Eit mangfald av tårn, spir og  utsmykkingar er som teke ut av eit eventyr. Byen og området rundt har også eit særs rikt kultur- og konsertliv med nasjonale og internasjonale artistar. Du kan og oppleve fjordar, øyar og fjell som berre ventar på å få begeistre deg. Sjå meir på Visit Ålesund 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktpersoner
Navn: Andreas Trædal
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 70106555
E-post: andreas.traedal@helse-mr.no
Navn: Perny Kristin Oksnes
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 70 10 65 58
E-post: Perny.Kristin.Oksnes@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Akutt psykisk helse Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Ålesund sjukehus
6026 Ålesund
Søk på stillingen