Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1500
  • Journal system: CGM
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Ledig vikariat i 20 % stilling ved Legegruppen Manglerud fra 01.04.23. Jobbe hver tirsdag fast og ved behov jobbe mer i perioder med ferie. Mulighet til å kombinere dette med legevakt.
Legesenteret ligger sentralt i Oslo, på Manglerud senter, i fine moderne lokaler.

Listelengde: 1500
Journalsystem: CGM

Kvalifikasjoner:
Søker må være autorisert lege med gode norsk kunnskaper og gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
Den som tildeles vikariatet må kunne arbeide selvstendig og yte god service i ivaretakelse av pasienter. Det vektlegges erfaring fra allmennmedisin. Søker bør kunne bruke CGM journalsystem.

Legegruppen Manglerud er et travelt, velfungerende legesenter med et trivelig arbeidsmiljø med 4 andre leger, og 3 dyktige legesekretærer ansatt i fulltidsstilling. Det er nye lokaler og et godt utstyrt kontor, med EKG, spirometri, UL, 24-timers BT, kryo og eget lab med en rekke lokale labprøver samt sendeprøver.

Det er gode inntjeningsmuligheter.

Søknad med referanser og CV kan sendes per mail: dayana.ragulan@gmail.com
Det kalles inn til intervjuer fortløpende.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Mary Dayana Ragulan
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 45277263
E-post: dayana.ragulan@gmail.com
Arbeidssted
Legegruppen Manglerud
Plogveien 6
0679 OSLO