Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Skien kommune gir gode avtaler til deg som ønsker å jobbe som fastlege i vår kommune.

Kommunen og fastlegene samarbeider godt og vi ønsker at alle våre fastleger skal ha arbeidsvilkår som gjør det mulig å være lege på dagtid, og ha tid til familie og fritid etter endt arbeidsdag. Derfor er det viktig for oss å høre om hvilke ønsker og behov du som ny fastlege i Skien har i forhold til ansettelsesforhold og listelengde.

Alle leger som ikke er spesialister i allmennmedisin tilbys strukturert utdanningsløp med tildeling av veileder og supervisjon i henhold til spesialistreglene.


Ved henvendelse til Skien kommune vil vi ta en individuell prat med deg om dine muligheter hos oss. Send inn en forespørsel eller ring oss for å avtale en hyggelig samtale. Under vil du se noe av det vi kan tilby deg.

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege
 • Kommunal legevakt, ca. 2 vakter/mnd
 • Mulighet for kombinasjonsstilling med andre kommunale allmennmedisinske oppgaver; helsestasjon, sykehjem, helsehus

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon.
 • Fullført LIS1/turnus
 • Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin (ALIS).
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Samarbeidsevne, personlig egnethet og gode ferdigheter innen kommunikasjon vil bli vektlagt
 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.
 •  

   

 

Personlige egenskaper

 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

 • Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring

 • Samarbeidsevne, personlig egnethet og gode ferdigheter innen kommunikasjon vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Dyktige kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid
 • Gode veiledere
 • Tilrettelagt ALIS-løp, individuell plan, og mulighet for å fullføre hele spesialiteten i kommunen
 • ALIS avtaler og tilskuddsmidler fra HDIR som bla gir god økonomisk kompensasjon ved fravær relatert til utdanning
 • Etableringstilskudd, 300 000 ved kjøp av praksis
 • Tilbakekjøpsgaranti ved kjøp av hjemmel
 • Mulighet for kommunal ansettelse og fast lønn
 • 0-avtale/8.2 avtale for leger inntil 2 år ved nyansettelse, som betyr at kommunen betaler driftsutgifter utover basistilskuddet.
 • Økt basistilskudd med 30 % per listepasient inntil 1000 listepasienter
 • Etablering av kommunale stillinger ved Skien legevakt for å minske vaktbelastningen for fastlegene
 • Gode økonomiske kompensasjonsordninger for vakter som tas utover pålagte vakter i vaktturnus ved legevakt
 • Kommunen planlegger å etablere et kommunal legekontor med opprettelse av flere nye hjemler.

 

 


 •  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktperson
Navn: Trude Belseth Sanden
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 95034829
Arbeidssted
Legetjenesten, Skien kommune
Kirkegata 1
3717 Skien
Søk på stillingen