Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Å bo og jobbe i Listerregionen byr på et liv mange bare drømmer om. 

Her har en mer tid til å leve. Puste ut.

Et lokalmiljø som bugner av aktiviteter og opplevelser fra hav til hei. Et urbant småbyliv med kunst og kultur, musikk og mat i fokus.

Trygghet og tilhørighet i et lite lokalsamfunn gir langsiktig verdiskaping hos barn og unge.

Her kan du lese mer om den flotte landsdelen vår og for å utforske den fine byen Flekkefjord kan du klikke her.

Du kan bli bedre kjent med Farund/Lista her og her med Kvinesdal. 

DPS Lister er ett av fire Distriktspsykiatriske senter i Klinikk for Psykisk Helse ved Sørlandet sykehus Helseforetak, og vi har i dag ledig to stillinger som overlege hos oss. Den ene stillingen er for tiden organisert i døgnpost og den andre på poliklinikk.

Vi søker deg som ønsker å være en del av vårt DPS og vårt lokalmiljø, enten det er småbylivet, gårdsliv eller tilværelsen i et av våre naturskjønne og aktive bygdesamfunn du søker.  

I DPS Lister ivaretar vi tilbud innen voksenpsykiatri og vi er i dag lokalisert med døgnpost i Kvinesdal (sammen med AAT, IPS og Ambulant team) i tillegg til allmennpsykiatriske poliklinikker i Flekkefjord, Farsund og i Kvinesdal.

Det vil i løpet av våren 2023 igangsettes prosesser som omhandler både en fremtidig samlokalisering av alle klinikkens tjenester i Listerregionen (DPS Lister, ARA og ABUP) og en omorganisering av DPS Lister. Målet er å etablere robuste enheter med et større og mer stabilt fagmiljø for å sikre en bærekraftig drift i fremtiden. 
Det vil være ønskelig at nyansatte overleger selv er med på å utforme egen stilling sammen med resten av avdelingens ledergruppe og medisinskfaglig rådgiver. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Foto: June Kvinlaug og  Sandra Surdal 

Arbeidsoppgaver
Det er ønskelig at nyansatt overlege bidrar aktivt inn i evaluering og videre utvikling av dagens tilbud. 
 • Ansvarsområder for overlege: 
  • Spesialistansvarlig i avdelingens tverrfaglige møter. Avdelingen har felles inntaks og utredningsteam på tvers av alle enhetene, vi har behandlingsmøter og diagnosemøter. Ansvar for de ulike møtene fordeles mellom spesialistene, nyansatt overlege vil inngå i dette samarbeidet. 
  • Veiledning for LIS og andre behandlere
  • Bidra til faglig utvikling i avdelingen
  • Holde seg oppdatert og være ressursperson for avdelingen særlig om psykofarmaka og relevant lovverk innen psykisk helse
  • Bistå andre ansatte med medisinskfaglig kompetanse
  • Utredning, vurdering, diagnostisering og behandling knyttet til enhetens ansvarsområde
  • Medansvar for faglig standard i enheten
  • Veiledning og rådgivning til førstelinjetjeneste
  • Bidra til godt samarbeid internt og eksternt med samarbeidspartnere
  • For overlege på døgnpost inngår også ansvar for Akuttambulant team Lister
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege. 
 • Spesialisering psykiatri.
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Vi ser etter deg som brenner for faget.
 • Som har evne til å kunne jobbe selvstendig
 • God på samarbeid i team
 • Utviklingsorientert
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver
 • Pålitelig
 • Evne til å takle et variert arbeidstempo
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Vi kan tilby deg engasjerte og faglig dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø. Du vil bli en del av et kollegium på 7-8 overleger, 3 psykologspesialister samt øvrige dyktige terapeuter. Du blir også en del av et større overlegekollegium i Klinikk for psykisk helse med avdelinger i hele Agder. Stillingen gir stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.
 • Vi tilbyr hjelp til integrering i lokalmiljøet, bistå med å finne hus / leilighet og evt aktuelle fritidsaktiviteter for familien ut fra dine behov. Vi kan også tilby å hjelpe til med å finne aktuelle stillinger for din eventuelle partner hvis dere er tilflyttere til området. 
 • Du vil som overlege i DPS Lister få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsker at du som spesialist deltar aktivt i fagutvikling både på enheten og i avdelingen. 
 • Lønn etter kvalifikasjoner 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Gunvor Launes
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver DPS Lister
Telefon: 476 61 428
Navn: Elisabeth Urstad
Tittel: Avdelingssjef DPS Lister
Telefon: 900 72 893
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Engvald Hansens vei 6
4400 FLEKKEFJORD
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image