Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi skal ansette en ny overlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (ImTra) i Sørlandet sykehus (SSHF), Kristiansand.

Vi søker etter deg som er faglig interessert, har lyst til å slå rot på Sørlandet og som vil være med å utvikle avdelingen og faget i hele SSHF. Vi søker deg som har langsiktig perspektiv, som vil dele din kompetanse, spille kolleger i alle yrkeskategorier gode og som ønsker å bidra til å sørge for de beste tjenestene for pasientene i Agder.

SSHF har somatiske sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord og er organisert i klinikker.

Det er blodbanker ved alle tre sykehus, organisert i Medisinsk serviceklinikk. Laboratorievirksomheten er akkreditert etter ISO 15189. ImTra har en aktiv og utadrettet virksomhet overfor avdelingene internt på sykehuset og primærhelsetjenesten. Vi vektlegger service og god kvalitet på arbeidet som utføres og har et godt arbeidsmiljø. Avdelingen har 32 stillinger, hvorav to overlegestillinger og en LIS-stilling. Leger ansatt ved ImTra har tversgående medisinsk ansvar i SSHF. Det innebærer at man må påregne noe reisevirksomhet og tilstedeværelse også ved blodbankene i Arendal og Flekkefjord.

ImTra i Kristiansand utfører årlig ca. 4000 blodgivertappinger, fremstiller blod og blodprodukter og utfører blodtypeserologiske undersøkelser. ImTra har en egen enhet for immunologi, som utfører et bredt repertoar av immunologiske analyser inkludert serologisk allergidiagnostikk. Blodbanken i Arendal er en del av Laboratorieavdelingen i Arendal og utfører ca. 3000 blodgivertappinger, fremstiller blod og blodprodukter og utfører blodtypeserologiske undersøkelser. I Flekkefjord er blodbanken en del av Avdeling for medisinsk service. Der utføres det ca. 400 erytrocyttaferesetappinger og enkle blodtypeserologiske undersøkelser. 

Blodbankene har døgnkontinuerlig vaktordning for bioingeniører. Legene har p.t. dels hjemmevakt (bakvakt for LIS), dels generell beredskap.

Dersom du er interessert i å lese litt om og gjøre deg litt mer kjent i landsdelen vår kan du klikke her.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver
 • Utføre medisinske driftsoppgaver
 • Gi faglige råd til rekvirenter og ledelse
 • Lære opp og veilede leger i spesialisering og annet personell
 • Drive forskning og utvikling
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjenning som norsk spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin (leger i siste del av spesialisering kan også søke). Søkere uten norsk godkjenning må søke om dette på helsedirektoratet, klikk her for å komme inn på nettsiden deres for å søke
 • Forskningskompetanse er ønskelig
 • Praksis innenfor immunologi og transfusjonsmedisin etter spesialistgodkjenning er en fordel
 • Utdanning og erfaring innenfor ledelse og administrasjon er en fordel
 • Må beherske skandinavisk språk eller engelsk og være villig til raskt å lære norsk
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet
 • Gode fagkunnskaper og faglig engasjement
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ønsker å bidra til utvikling av faget gjennom aktivt utviklings- og forskningsarbeid
Vi tilbyr
 • Allsidig virksomhet
 • Et godt arbeidsmiljø og gode kolleger
 • Mulighet til å bidra til utviklingen av faget ved Sørlandet sykehus
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Kontaktpersoner
Navn: Christine Torsvik Steinsvåg
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +47 38 07 35 02
Navn: Lene Haugen Tryland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 38 07 61 09
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Egsveien 100
4615 KRISTIANSAND S
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image