Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Spennende fast stilling som kommunal fastlege med gode utviklingsmuligheter i Asker kommune!
 
Vi søker etter en ny kollega til fastlegehjemmel i 100% stilling på Røyken kommunale legesenter. Senteret har fire fastlegehjemler og to helsesekretærer og holder til i moderne og trivelige lokaler i Bassengveien 1(Røykenbadet).

Kommunale fastleger er i Asker kommune organisert under avdeling Legetjenester og inngår i virksomheten Helse, rehabilitering og mestring.
Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgaver ved kommunalt fastlegekontor er hovedsakelig oppfølging og behandling av listepasienter
 •  Andre kommunale legeoppgaver som Helsestasjon for barn/unge, skolehelsetjeneste, helsetjeneste til flyktninger, omsorgsboliger samt daglegevakt.
 •  Pr i dag tar vi utgangspunkt i en listestørrelse på 575 som ivaretas med tre kurative dager som fastlege og inntil to dager med andre kommunale oppgaver 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 •  Godkjent turnus/LIS1-tjeneste
 • Den som tilbys stillingen må være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin
 •  Erfaring med kommunalt allmennmedisinsk arbeid i Norge er ønskelig
 •  Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig. Om man ikke har norsk som morsmål er det krav om språknivå tilsvarende B2
 •  Førerkort klasse B
 •  Gode digitale ferdigheter.
Personlige egenskaper
 •  Gode samarbeidsevner 
 •  Interesse for og ønske om å bidra til utviklingen av det kommunale fastlegekontoret
 •  Evner til å arbeide både selvstendig og i team
 •  Er nøyaktig og strukturert
 •  Har god arbeidskapasitet, er målrettet og beslutningsdyktig
 •  Evne til å bidra faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø
 •  Gode evner til å kommunisere med mennesker i en vanskelig situasjon
 •  Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

  Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
Vi tilbyr
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode lærings- og utviklingsmuligheter
 • Asker kommune legger til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Som ALIS i Asker får du tilbud om ALIS avtale. Dette innebærer bl.a. at utgifter til spesialisering dekkes i henhold til nasjonalt ALIS- tilskudd. ALIS får ved oppstart tildelt veileder og oppfølging gjennom hele spesialiseringsløpet.
 • Et godt fag- og arbeidsmiljø
 • Et stort og godt arbeidsmiljø for leger med regelmessige fagmøter.
 • Lønn etter gjeldende avtale og kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 
Det er krav om godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Mona Elisabet Olsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 41469437
E-post: mona.elisabet.olsen@asker.kommune.no
Navn: Jens Christian Küenzlen
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 90162974
E-post: jens.christian.kuenzlen@asker.kommune.no
Arbeidssted
Røyken kommunale legesenter
Bassengveien 1
3440 RØYKEN
Søk på stillingen