Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Nyfødtintensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) er Norges største avdeling for syke nyfødte med ca 1200 innleggelser og 14 000 behandlingsdøgn årlig. Avdelingen har landsfunksjon for barn med medfødte hjertemisdannelser, delt landsfunksjon for barn med uklart kjønn, delt landsfunksjon for nyfødtkirurgi for barn med gestasjonsalder < 35 uker, samt viktige oppgaver i tilknytning til utredning og initial behandling av barn med komplekse medfødte misdannelser og medfødte metabolske sykdommer. Avdelingen har regionalt ansvar innen Helse Sør-Øst for initial behandling av barn født før uke 26-28, regionalt ansvar for premature barn med behov for behandling som følge av prematuritetsretinopati (ROP), barn med behov for hypotermibehandling grunnet perinatal asfyksi samt områdeansvar for syke nyfødte innen populasjonen med ca 10 000 fødsler årlig i OUS. Spesialkjøkken for barneernæring som også inkluderer Norges største morsmelkbank, er en viktig del av avdelingens drift. Avdelingen har ca 350 ansatte fordelt på seksjoner på Rikshospitalet og Ullevål. 

Vi søker etter en dyktig seksjonsleder for overlegene på Ullevål, som kan være en samlende, engasjert og tydelig leder, og som kan stå i spissen for videre faglig utvikling og god drift.

 
«Kompetanse, forskning og omsorg - kun det beste til de minste» er våre kjerneverdier.

Seksjonen har i dag ansatt 17 overleger, fordelt på hele og delte stillinger. Det er 12-delt vakt med tilstedeplikt, samt vakt på dagtid i helg.

Nyfødtintensiv OUS behandler alle kategorier av pasienter og har nasjonalt ansvar for behandling av nyfødte pasienter med hjertemisdannelser i samarbeid med Barnehjerte avdelingen og thorax kirurgisk avdeling. Seksjonen har delt landsfunksjon for nyfødtkirurgi og kirurgi på premature.

Seksjonen på Ullevål driver generell og høyintensiv nyfødtmedisin og har tilbud til alle premature, inklusive ekstremt for tidlig fødte, og kritisk syke terminfødte barn og nyfødte med infeksjoner, abstinens og asfyxi (hypotermi behandling). Seksjonen behandler årlig 65–70 nyfødte med svangerskapsalder under 30 uker.

Det er viktig for oss at Nyfødtintensiv alltid er et godt sted å arbeide. Det krever at leder fokuserer på et arbeidsmiljø preget av åpenhet, tillit og samarbeid.  
 
OUS planlegger nytt sykehus, og ny seksjonsleder vil være sentral i utformingen av fremtidens nyfødtintensiv avdeling.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

Seksjonsleder:  

 • har et helhetlig ansvar for seksjonens drift, inkludert fag-, personal-, forsknings- og økonomiansvar, samt ivaretakelse av pasientsikkerhet og HMS
 • skal tilrettelegge for faglig og teknologisk utvikling, systematisk forbedringsarbeid, forskning, utdanning og undervisning av høy kvalitet, og ha evne å integrere disse aktivitetene i seksjonens drift
 • har ansvar for de til enhver tid løpende funksjoner og arbeidsoppgaver som pålegges naturlig og/eller naturlig kan knyttes til stillingens ansvarsområde. Lederkrav for Oslo universitetssykehus gjelder
 • skal være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle avdelingen og klinikken i henhold til vedtatte overordnede mål og strategier
 • inngår i avdelingens ledergruppe og skal ta medansvar for avdelingens samlede utfordringer og økonomiske resultatmål 

Oversikten er ikke uttømmende, og stillingens ansvarsområde kan endres dersom det videre integrasjons- og omstillingsarbeidet innen klinikken eller Oslo universitetssykehus skulle gjøre det nødvendig.                

Kvalifikasjoner

 • Relevant medisinskfaglig bakgrunn. Spesialist i barnesykdommer med nyfødterfaring.
 • Forskningsinteresse, forskningserfaring og kompetanse vil bli vektlagt.
 • Erfaring med faglig, administrativ og personalmessig ledelse. Vi vektlegger formell lederutdanning/lederopplæring
 • Dokumenterbare resultater fra tidligere lederstillinger. Vi vektlegger evne til god drift, gjennomføringevne, medarbeidertilfredshet og økonomistyring.
 • Erfaring og forståelse for drift av intensivvirksomhet
 • Interesse for og erfaring fra forbedrings- og utviklingsarbeid
 • God organisasjonsforståelse  

 Vi ber deg svare ut kvalifikasjonskravene punktvis som en del av ditt søknadsbrev. 

Personlige egenskaper

 • Du tar ansvar for prosjektene du er involvert i og har evne til å beslutte og iverksette
 • Du gir dine kolleger en klar retning i sitt arbeid
 • Du er god på å planlegge og organisere, og setter deg klare og definerte mål
 • Du arbeider effektivt i et travelt miljø
 • Du ser muligheter til å utvikle og har evne til å se løsninger i hverdagen          

Vi tilbyr

Vi kan tilby

 • Mulighet til å bidra strategisk i videreutvikling av Nyfødtintensiv avdeling
 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Spennende utfordringer, blant annet med etablering av Nye OUS
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring          
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Nyfødtintensiv avdeling - Barne- og ungdomsklinikken
Kontaktperson
Navn: Arild Rønnestad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92202991
Arbeidssted
Nyfødtintensiv avdeling - Barne- og ungdomsklinikken
Kirkeveien 166
0455 Oslo
Søk på stillingen